PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 119kWORD 50k
29.1.2015
PE547.520v01-00
 
B8-0096/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la recunoașterea de către Turcia a genocidului care a avut loc în 1915 împotriva armenilor care trăiau în Turcia


Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger,

Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la recunoașterea de către Turcia a genocidului care a avut loc în 1915 împotriva armenilor care trăiau în Turcia  
B8-0096/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere nenumăratele studii și dovezi istorice privind situația populației armene din Turcia de la începutul secolului XX,

–       având în vedere Convenția ONU pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid, în cadrul căreia este definit conceptul de genocid,

–       având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 18 iunie 1987 referitoare la o soluție politică la chestiunea armeană,

–       având în vedere rezoluțiile ulterioare ale Parlamentului European care pledează, într-o măsură mai mare sau mică, în favoarea recunoașterii genocidului armean din 1915,

A.     întrucât aceste rezoluții încă nu au determinat guvernul turc să recunoască genocidul;

B.     întrucât, la un secol după evenimente, a sosit timpul reconcilierii,

1.      solicită guvernului turc să recunoască în mod oficial genocidul comis în 1915 de ultimul guvern al Imperiului Otoman împotriva armenilor care trăiau în Turcia;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului turc, guvernului armean, Comisiei, Consiliului, precum și președinților parlamentelor Republicii Turcia și Republicii Armenia.

Notă juridică