PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 106kWORD 49k
29.1.2015
PE547.520v01-00
 
B8-0096/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o priznanju genocida, storjenega leta 1915 nad Armenci, živečimi v Turčiji, s strani te države


Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o priznanju genocida, storjenega leta 1915 nad Armenci, živečimi v Turčiji, s strani te države  
B8-0096/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

–       ob upoštevanju študij in zgodovinskih podatkov o razmerah, v katerih je na začetku 20. stoletja živelo armensko prebivalstvo,

–       ob upoštevanju konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju genocida, ki opredeljuje pojem genocida,

–       ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 18. junija 1987 o politični rešitvi armenskega vprašanja,

–       ob upoštevanju nadaljnjih resolucij Parlamenta, v katerih je v večji ali manjši meri zagovarjal priznanje genocida nad Armenci leta 1915,

A.     ker te resolucije niso privedle do tega, da bi turška vlada priznala ta genocid;

B.     ker je sto let po teh dogodkih čas za začetek sprave;

1.      poziva turško vlado, naj uradno prizna genocid, ki ga je zadnja vlada turškega cesarstva leta 1915 zakrivila nad Armenci, živečimi v Turčiji;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje turški in armenski vladi, Komisiji, Svetu ter predsednikoma parlamentov Republike Turčije in Republike Armenije.

Pravno obvestilo