FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 114kWORD 47k
29.1.2015
PE547.520v01-00
 
B8-0096/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om Turkiets erkännande av folkmordet på armenierna i Turkiet 1915


Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger,

Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

Förslag till Europaparlamentets resolution om Turkiets erkännande av folkmordet på armenierna i Turkiet 1915  
B8-0096/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen,

–       med beaktande av otaliga undersökningar och historiska bevis för situationen för de armeniska befolkningsgrupperna i Turkiet i början av 1900-talet,

–       med beaktande av konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (genocide), där begreppet folkmord definieras,

–       med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 18 juni 1987 om en politisk lösning på den armeniska frågan,

–       med beaktande av Europaparlamentets resolutioner av senare datum, som i högre eller lägre grad krävt ett erkännande av folkmordet på armenierna 1915, och av följande skäl:

A.     Dessa resolutioner har hittills inte förmått Turkiets regering att erkänna folkmordet.

B.     Ett århundrade efter händelserna är det tid för försoning.

1.      Europaparlamentet uppmanar Turkiets regering att officiellt erkänna det folkmord som det ottomanska rikets sista regering begick på armenierna i Turkiet 1915.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Turkiets regering, Armeniens regering, kommissionen, rådet och talmännen i Republiken Turkiets och Republiken Armeniens parlament.

Rättsligt meddelande