PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 116kWORD 51k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o nepoštenoj socijalnoj praksi u zračnom prijevozu u Europi


Marie-Christine Arnautu

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o nepoštenoj socijalnoj praksi u zračnom prijevozu u Europi  
B8-0134/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Direktivu 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga(1),

–       uzimajući u obzir Uredbu br. 1899/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3922/91 Vijeća o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva(2),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) br. 83/2014 od 29. siječnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(4),

–       uzimajući u obzir smjernice Europske komisije od 20. veljače 2014. o državnoj potpori zračnim lukama i zračnim prijevoznicima,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je sektor zračnog prometa dinamičan, ali i da jako ovisi o poslovnom ciklusu, geopolitičkom kontekstu i cijeni goriva;

B.     budući da niskotarifni zračni prijevoznici u Europi imaju uspjeha svuda kršeći radna prava i socijalne zaštite;

C.     budući da je više takvih prijevoznika u Francuskoj osuđeno zbog povrede tih prava;

D.     budući da neki od tih prijevoznika imaju podružnice u poreznim oazama, kao što su otok Jersey i Kajmanski otoci;

E.     budući da su europski socijalni propisi nedovoljni za sprječavanje nepoštene socijalne prakse;

1.      traži da zakoni mjesta gdje je osoblje zaposleno bude temelj za primjenu radnog prava;

2.      zahtjeva da se uredi status samozaposlenih osoba kako bi se izbjegle prevare;

3.      traži da Komisija poduzme odgovarajuće mjere kako bi se u Europi izbjegle sve nepoštene socijalne prakse niskotarifnih prijevoznika koje nanose štete socijalnoj zaštiti zaposlenika i sigurnosti putnika;

4.      traži da se provede istraga kako bi se izbjeglo nepošteno tržišno natjecanje prijevoznika;

5.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

 

(1)

SL L 18, 21.1.1997., str. 1.

(2)

SL L 377, 27.12.2006., str. 1.

(3)

SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(4)

SL L 28, 31.1.2014., str. 17.

Pravna napomena