Postupak : 2015/2566(RSO)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0169/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0169/2015

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0039

PRIJEDLOG ODLUKE
PDF 109kWORD 57k
11.2.2015
PE549.962v01-00
 
B8-0169/2015

podnesen u skladu s člankom 197. Poslovnika


o osnivanju, ovlastima, brojčanom sastavu i trajanju mandata Posebnog odbora za porezne presude i ostale mjere slične u prirodi ili učinku (2015/2566(RSO))


Konferencija predsjednika
AMANDMANI

Odluka Europskog parlamenta o osnivanju, ovlastima, brojčanom sastavu i trajanju mandata Posebnog odbora za porezne presude i ostale mjere slične u prirodi ili učinku (2015/2566(RSO))  
B8‑0169/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Konferencije predsjednika,

–       uzimajući u obzir odluku Komisije da istraži praksu poreznih presuda u skladu s propisima EU-a o državnim potporama u svim državama članicama;

–       uzimajući u obzir obvezu svih država članica da u skladu s poreznim propisima EU-a u okviru spontane razmjene ostalim državama članicama dostave informacije o poreznim presudama, posebice ako postoji mogućnost gubitka poreza u drugoj državi članici ili uštede koja bi mogla proizaći iz fiktivnih prijenosa dobiti unutar povezanih društava,

–       uzimajući u obzir članak 197. Poslovnika,

1.      odlučuje osnovati Posebni odbor za porezne presude i ostale mjere slične u prirodi ili učinku u svrhu ispitivanja prakse primjene zakona EU-a o državnim potporama i oporezivanju u pogledu poreznih presuda i ostalih mjera sličnih u prirodi ili učinku donesenih u državama članicama, ako takvu praksu provode države članice ili Komisija;

2.      odlučuje da se Posebnom odboru dodijele sljedeće ovlasti:

(a)    da analizira i ispita praksu primjene članka 107. stavka 1. UFEU-a o poreznim presudama i ostalim mjerama sličnima u prirodi ili učinku donesenima u državama članicama od 1. siječnja 1991.;

(b)    da analizira i procijeni praksu Komisije da provodi stalan nadzor, u skladu s člankom 108. UFEU-a, svih sustava potpora koji postoje u državama članicama, da predlaže odgovarajuće mjere koje su potrebne za postupni razvoj ili funkcioniranje unutarnjeg tržišta, da provjerava je li potpora koju je dodijelila neka država ili potpora iz državnih sredstava spojiva s unutarnjim tržištem te da se ona ne koristi na način suprotan pravilima, da donese odluku prema kojoj dotična država mora ukinuti ili izmijeniti takvu potporu u određenom roku i uputi predmet Sudu Europske unije ako dotična država ne postupi u skladu s tom odlukom, koja je navodno dovela do velikog broja poreznih presuda koje nisu u skladu s propisima EU-a o državnim potporama;

(c)    da analizira i ispita pridržavaju li se države članice obveza iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999.(1) o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. UFEU-a o obvezi surađivanja i dostavljanja svih potrebnih dokumenata;

(d)    da analizira i ispita usklađenost s obvezama iz Direktive Vijeća 77/799/EEZ od 19. prosinca 1977. o međusobnoj pomoći nadležnih tijela država članica u području izravnog oporezivanja(2) i Direktive Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanja izvan snage Direktive 77/799/EEZ (3)u vezi s dostavljanjem, od 1. siječnja 1991., informacija o poreznim presudama od strane država članica, u okviru spontane razmjene, ostalim državama članicama;

(e)    da analizira i ocijeni praksu Komisije u pogledu ispravne primjene direktiva 77/799/EEZ i 2011/16/EU o dostavljanju informacija o poreznim presudama, u okviru spontane razmjene, drugim državama članicama;

(f)     da analizira i ocijeni postupaju li države članice u skladu s načelima lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. UEU-a, kao što su obveze za olakšavanje ostvarivanja zadaća Unije i suzdržavanje od svake mjere koja bi mogla ugroziti postizanje ciljeva Unije, uzimajući u obzir navodni široki razmjer agresivnog poreznog planiranja koje olakšavaju države članice, te vrlo moguće i znatne posljedice takve prakse na javne financije EU-a i u EU-u;

(g)    da dâ prijedloge koje u tom pogledu smatra potrebnima;

3.      odlučuje da Posebni odbor broji 45 članova;

4.      odlučuje da mandat Posebnog odbora traje šest mjeseci od dana donošenja ove odluke.

 

(1)

SL L 83, 27.3.1999., str. 1.

(2)

SL L 336, 27.12.1977., str. 15.

(3)

SL L 64, 11.3.2011., str. 1.

Pravna napomena