PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 125kWORD 49k
16.2.2015
PE549.966v01-00
 
B8-0173/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o možnosti, da bi za financiranje programa Erasmus+ uporabili evropsko množično financiranje (crowdfunding)


Alessia Maria Mosca

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o možnosti, da bi za financiranje programa Erasmus+ uporabili evropsko množično financiranje (crowdfunding)  
B8-0173/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je program Erasmus od leta 1987 k izgradnji evropskega državljanstva prispeval dosti več, kot to velja za druge programe, reforme ali velike zakonodajne pobude, saj je več kot trem milijonom študentov omogočil študij ali delo v drugi evropski državi;

B.     ker je cilj ta, da se vzpostavi občutek pripadnosti evropski družini in da se spodbujajo sposobnosti, ki bodo izboljšale zaposlitvene in poklicne obete študentov;

C.     ker Evropska unija ni zgolj gospodarstvo, temveč projekt, ki temelji na skupnih idealih in vrednotah ter povezovanju kulture in izobraževanja;

1.      meni, da bi bilo treba oblikovati posebno proračunsko vrstico, namenjeno programu Erasmus, ki bi bil še širši ter bi pritegnil evropske mlade različnih starosti in v različnih fazah izobraževanja;

2.      poziva k preučitvi inovativnih načinov financiranja, na primer evropskega sistema množičnega financiranja (crowdfunding), ki bi evropskim državljanom ponudil možnost, da neposredno financirajo projekte, ki imajo po njihovem mnenju posebno težo;

3.      poziva Komisijo, naj preuči izvedljivost tega predloga in izkoristi priložnost, ki jo ponujata Junckerjev naložbeni načrt in sedanje obdobje sprememb.

Pravno obvestilo