NÁVRH USNESENÍ
PDF 101kWORD 49k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o snižování dopadu na životní prostředí plynoucího z procesu lakování rakví


Lorenzo Fontana

Návrh usnesení Evropského parlamentu o snižování dopadu na životní prostředí plynoucího z procesu lakování rakví  
B8‑0272/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 11, 191, 192 a 193 SFEU,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A. vzhledem k dopadu na znečištění podzemních vod v důsledku rozptylování laků používaných na rakve pohřbívané do země;

B. vzhledem k vlivu spalování rakví na znečišťování ovzduší v důsledku procesu kremace;

C. vzhledem k tíživým nákladům pro veřejné finance za spalování rakví;

1. konstatuje, že podle posledních údajů Eurostatu došlo v členských státech v roce 2014 k 7 800 000 úmrtím;

2. domnívá se, že stávající techniky lakování jsou zastaralé a že je třeba vyloučit množství laku používaného na rakve a používat technologie poslední generace;

3. vyzývá Komisi, aby v souladu s pravomocemi, které jí svěřují Smlouvy, zvážila zavedení vhodných opatření s cílem podpořit používání nových technologií, které by vyloučily používání laku na rakvích, takže by se předešlo rozptylování dioxinů v případě kremace těchto rakví;

4. naléhavě také žádá Komisi, aby podpořila používání těch druhů stromů, které se snadno regenerují.

 

Právní upozornění