FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 99kWORD 47k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om mindskelse af den miljøbelastning, der stammer fra ligkisters lakeringsprocesser


Lorenzo Fontana

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om mindskelse af den miljøbelastning, der stammer fra ligkisters lakeringsprocesser  
B8-0272/2015

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til artikel 11, 191, 192 og 193 i TEUF;

–    der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til den indvirkning på forureningen af grundvandet, som forårsages af spredning af den lak, der er påført kister, der begraves;

B.   der henviser til den indvirkning, bortskaffelse af kister har på luftforureningen som følge af ligkistekremeringsprocessen;

C.  der henviser til de omkostninger, de offentlige finanser belastes med i forbindelse med bortskaffelse af kister

1.   bemærker, at antallet af dødsfald i medlemsstaterne ifølge Eurostats seneste oplysninger var 7 800 000 i 2014;

2.   mener, at de nuværende lakeringsteknikker er forældede, og at det er nødvendigt ved hjælp af den nyeste teknologi at fjerne de lag af lak, der er påført den enkelte ligkiste;

3.   opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med de beføjelser, som traktaterne giver, at vurdere, hvilke foranstaltninger, der er hensigtsmæssige med henblik på at fremme anvendelsen af nye teknologier til at fjerne lak, der er påført kister, for at undgå en spredning af dioxin i tilfælde af kremering;

4.   opfordrer Kommissionen til at fremme anvendelsen af trætyper, der let regenereres.

 

Juridisk meddelelse