PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 93kWORD 46k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


ruumisarkkujen maalausmenetelmien aiheuttamien ympäristövaikutuksen pienentämisestä


Lorenzo Fontana

B8‑0272/2015 Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys ruumisarkkujen maalausmenetelmien aiheuttamien ympäristövaikutuksen pienentämisestä  

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 11, 191, 192 ja 193 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon maahan kaivettuihin ruumisarkkuihin käytettävien maalien leviämisestä johtuvan pohjavesien pilaantumisen;

B.     ottaa huomioon, että ruumisarkkujen polttamisessa käytetyt menetelmät ovat yhteydessä ilmaston saastumiseen;

C.     ottaa huomioon ruumisarkkujen polttamisesta julkiselle taloudelle koituvat kulut;

1.      panee merkille, että Eurostatin viimeisten tietojen mukaan vuonna 2014 EU:n jäsenvaltioissa kuoli 7 800 000 ihmistä;

2.      katsoo, että nykyiset maalaustekniikat ovat vanhentuneita ja että ruumisarkun päälle levitettävän maalin määrää on vähennettävä käyttämällä kaikkein uusimpia tekniikoita;

3.      kehottaa komissiota arvioimaan perussopimuksiin sisältyvien oikeuksien pohjalta tarkoituksenmukaisia toimia, jotta edistetään sellaisten uusien tekniikoiden käyttöä, joilla kyetään poistamaan ruumisarkuille levitettyä maalia ja välttämään dioksiinin leviäminen arkkujen polton yhteydessä;

4.      kehottaa lisäksi komissiota edistämään helposti uusiutuvien puulajikkeiden käyttöä.

Oikeudellinen huomautus