PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 109kWORD 48k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o smanjenju utjecaja procesa lakiranja ljesova na okoliš


Lorenzo Fontana

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o smanjenju utjecaja procesa lakiranja ljesova na okoliš  
B8-0272/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članke 11., 191., 192. i 193. UFEU-a,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je utjecaj raspršenja lakova koji se nanose na mrtvačke ljesove na onečišćenje podzemnih voda znatan;

B.     budući da je utjecaj zbrinjavanja ljesova na onečišćenje zraka znatan zbog procesa spaljivanja ljesova;

C.     budući da su javni troškovi zbrinjavanja ljesova sve veći;

1.      ističe da je prema posljednjim podacima Eurostata u državama članicama 2014. godine zabilježeno 7 800 000 smrti;

2.      smatra da su aktualne tehnike lakiranja zastarjele i da je potrebno smanjiti količinu laka koji se nanosi na svaki lijes koristeći se najnovijom tehnologijom;

3.      poziva Komisiju da, s obzirom na ovlasti koje su joj dodijeljene ugovorima, razmotri odgovarajuće mjere kojima je svrha promicanje upotrebe nove tehnologije kojom se može ukloniti lak koji se nanosi na ljesove kako bi se izbjeglo raspršenje dioksina u slučaju spaljivanja samih ljesova;

4.      naposljetku potiče Komisiju da promiče upotrebu drvnih vrsta koje se lakše regeneriraju.

Pravna napomena