PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 102kWORD 49k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl karstų lakavimo daromo poveikio aplinkai sumažinimo


Lorenzo Fontana

Europos Parlamento pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl karstų lakavimo daromo poveikio aplinkai sumažinimo  
B8‑0272/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į SESV 11, 191, 192 ir 193 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A. atsižvelgdamas į požeminių vandenų taršą, kurią sukelia į yrantis į žemę užkastų karstų lakas;

B. atsižvelgdamas į kremuojant palaikus taikomų karstų deginimo metodų poveikį atmosferos taršai;

C. atsižvelgdamas į viešiesiems finansams tenkančias išlaidas, kylančias dėl karstų deginimo;

1. pažymi, kad, remiantis naujausiais Eurostato duomenimis, 2014 m. valstybėse narėse užfiksuota 7 800 000 mirties atvejų;

2. mano, kad šiuo metu naudojama lakavimo technologija yra pasenusi ir kad pasitelkiant naujausias technologijas reikia sumažinti lako, naudojamo karstui padengti, kiekį;

3. ragina Komisiją, atsižvelgiant į Sutartyse nustatytas prerogatyvas, įvertinti, kokios priemonės būtų tinkamos skatinti naujų technologijų naudojimą, kad karstų nereikėtų lakuoti ir kad nebūtų išskiriamas dioksinas deginant karstus;

4. ragina Komisiją skatinti greitai atsinaujinančių medžių rūšių naudojimą.

Teisinis pranešimas