REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 125kWORD 51k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par tādas ietekmes uz vidi mazināšanu, ko izraisa zārku lakošana


Lorenzo Fontana

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tādas ietekmes uz vidi mazināšanu, ko izraisa zārku lakošana  
B8‑0272/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā LESD 11., 191., 192. un 193. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A. tā kā tiek piesārņots gruntsūdens, jo augsnē izplatās apglabāto zārku laka;

 

B. tā kā zārku iznīcināšana piesārņo atmosfēru, jo zārki tiek kremēti;

 

C. tā kā zārku iznīcināšanu sedz no publiskiem līdzekļiem un tā kā šīs izmaksas nav mazas,

1. norāda, ka saskaņā ar pēdējiem Eurostat datiem, 2014. gadā dalībvalstīs ir nomiruši 7 800 000 cilvēku;

2. uzskata, ka patlaban izmantotie lakošanas paņēmieni ir novecojuši un ka ir jānovērš tās lakas apjoms, ko uzklāj uz viena zārka, liekot lietā jaunākās paaudzes tehnoloģijas;

3. aicina Komisiju, ņemot vērā līgumos noteiktās tiesības, izvērtēt pasākumus, kas būtu piemēroti tādu jaunu tehnoloģiju izmantošanas veicināšanai, ar kurām var likvidēt uz zārkiem uzklāto laku tā, lai nepieļautu dioksīna izplatīšanos, ja tiek kremēti paši zārki;

4. visbeidzot, mudina Komisiju veicināt tādu koku veidu izmantošanu, kurus var viegli ataudzēt.

 

Juridisks paziņojums