MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 104kWORD 48k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura


dwar it-tnaqqis tal-impatt ambjentali li jirriżulta mill-proċessi ta' tibjid tat-twiebet


Lorenzo Fontana

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-tnaqqis tal-impatt ambjentali li jirriżulta mill-proċessi ta' tibjid tat-twiebet  
B8-0272/2015

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-Artikoli 11, 191, 192 u 193 tat-TFUE,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi hemm impatt fuq it-tniġġis tal-ilma tal-pjan ikkawżat mit-tixrid taż-żebgħa applikata fuq it-twiebet midfuna;

B. billi r-rimi tat-twiebet għandu impatt fuq it-tniġġis tal-arja minħabba l-proċessi ta' kremazzjoni tat-twiebet;

C. billi r-rimi tat-twiebet iwaqqa' l-ispejjeż fuq il-finanzi pubbliċi;

1. jinnota li, skont l-aħħar figuri tal-Eurostat, fl-2014, l-imwiet fl-Istati Membri kienu ta’ 7 800 000;

2. iqis li l-metodi ta' tibjid attwali m'għandhomx jintużaw u li jeħtieġ li jitneħħa l-ammont ta’ żebgħa applikata għal kull tebut, b’użu ta’ teknoloġiji mill-iktar avvanzati;

3. jistieden lill-Kummissjoni, f’konformità tal-prerogattivi mogħtija lilha mit-Trattati, biex tivvaluta l-miżuri adegwati bil-għan li jiġi promoss l-użu ta’ teknoloġiji ġodda kapaċi li jneħħu ż-żebgħa applikata fuq it-twiebet, sabiex jiġi evitat it-tixrid ta’ diossina f’każ ta’ kremazzjoni tat-twiebet stess;

4. iħeġġeġ ukoll lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-użu ta' tipi ta' siġar ta' riġenerazzjoni faċli.

 

Avviż legali