ONTWERPRESOLUTIE
PDF 110kWORD 46k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over vermindering van de milieuaantasting tengevolge van de lak die op lijkkisten wordt aangebracht


Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over vermindering van de milieuaantasting tengevolge van de lak die op lijkkisten wordt aangebracht  
B8-0272/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien de artikelen 11, 191, 192 en 193 VWEU,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het grondwater vervuild raakt als gevolg van de verspreiding van de lak die op begrafeniskisten wordt aangebracht;

B. overwegende dat de verwijdering van de lijkkist na een crematie bijdraagt aan de luchtvervuiling;

C. overwegende dat met de opruiming van de lijkkisten hoge kosten voor de openbare financiën zijn gemoeid;

1. wijst erop dat volgens de laatste cijfers van Eurostat het aantal overlijdensgevallen in de lidstaten in 2014 7 800 000 bedroeg;

2. is van mening dat de huidige technieken om de kisten te lakken achterhaald zijn en dat het nodig is om de grote hoeveelheid lak die op elke lijkkist wordt aangebracht, achterwege te laten, door gebruikmaking van technieken van de nieuwste generatie;

3. vraagt de Commissie om binnen het raam van de haar door de verdragen toebedeelde bevoegdheden, geschikte maatregelen in overweging te nemen die het gebruik bevorderen van nieuwe technieken waardoor het lakken van de kisten achterwege kan blijven, zodat verspreiding van dioxine bij crematies wordt voorkomen;

4. spoort de Commissie tenslotte nog aan het gebruik te bevorderen van gemakkelijk regenereerbare boomsoorten.

Juridische mededeling