PROJEKT REZOLUCJI
PDF 116kWORD 48k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ograniczenia wpływu lakierowania trumien na środowisko


Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ograniczenia wpływu lakierowania trumien na środowisko  
B8-0272/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 11, 191, 192 i 193 TFUE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A. mając na uwadze wpływ na zanieczyszczenie wód gruntowych wywierany wskutek przenikania lakierów stosowanych do pokrywania trumien grzebanych w ziemi;

B. mając na uwadze wpływ kremacji trumien na zanieczyszczenie atmosfery;

C. mając na uwadze koszty związane z kremacją trumien, które obciążają finanse publiczne;

1. stwierdza, że według najnowszych danych Eurostatu liczba zgonów w państwach członkowskich wyniosła 7 800 000 w 2014 r.;

2. uważa, że obecne techniki lakierowania są przestarzałe i że konieczne jest wyeliminowanie lakierowania trumien na rzecz stosowania najnowocześniejszych technologii;

3. zwraca się do Komisji, aby zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na mocy traktatów rozważyła przyjęcie odpowiednich środków mających na celu promowanie nowych technologii, które będą mogły zastąpić lakierowanie trumien, tak aby unikać rozprzestrzeniania się dioksyn w przypadku kremacji trumien;

4. wzywa ponadto Komisję, aby promowała wykorzystywanie drzew zdolnych do łatwej regeneracji.

Informacja prawna