PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 95kWORD 48k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la reducerea impactului asupra mediului al proceselor de vopsire a sicrielor


Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la reducerea impactului asupra mediului al proceselor de vopsire a sicrielor  
B8-0272/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 11, 191, 192 și 193 din TFUE,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A. ținând seama de efectele asupra poluării apelor freatice cauzate de dispersarea vopselelor aplicate pe sicriele îngropate;

B. ținând seama de efectele distrugerii sicrielor asupra poluării atmosferice ca urmare a proceselor de incinerare;

C. ținând seama de costurile care revin finanțelor publice pentru distrugerea sicrielor;

1. evidențiază că, conform ultimelor date Eurostat, decesele din statele membre s-au ridicat la 7 800 000 în 2014;

2. consideră că actualele tehnici de vopsire sunt depășite și că este necesară eliminarea cantității de vopsea aplicate pe fiecare sicriu, recurgând la tehnici de ultimă generație;

3. invită Comisia, în conformitate cu prerogativele conferite de tratat, să ia măsuri adecvate pentru a promova utilizarea noilor tehnologii, capabile să elimine vopseaua aplicată pe sicrie, astfel încât să se evite dispersia de dioxină generată în cazul incinerării acestora;

4. solicită insistent Comisiei să promoveze utilizarea unor tipuri de arbori care se regenerează ușor.

Notă juridică