PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 109kWORD 47k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o zmanjšanju škode za okolje, ki nastane z lakiranjem krst


Lorenzo Fontana

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zmanjšanju škode za okolje, ki nastane z lakiranjem krst  
B8-0272/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju členov 11, 191, 192 in 193 PDEU,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker se lak, s katerim se premažejo pokopane krste, širi v okolico in onesnažuje podtalnico;

B.     ker se s sežiganjem krst onesnažuje ozračje;

C.     ker uničenje krst bremeni javne finance;

1.      ugotavlja, da je po podatkih Eurostata leta 2014 v državah članicah umrlo 7 800 000 ljudi;

2.      meni, da so sedanje tehnike lakiranja zastarele in da je treba uporabiti sodobne tehnologije, da bi se zmanjšala količino porabljenega laka za vsako krsto;

3.      poziva Komisijo, naj ob upoštevanju pristojnosti, ki so ji podeljene s pogodbama, preuči ustrezne ukrepe za spodbujanje uporabe novih tehnologij, s katerimi ne bi več lakirali krst in bi se tako izognili emisijam dioksina ob njihovem sežiganju;

4.      nazadnje poziva Komisijo, naj spodbudi uporabo lesa iz dreves, ki se hitro obnavljajo.

 

Pravno obvestilo