VOORSTEL VOOR EEN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
PDF 119kWORD 163k
13.3.2015
PE552.266v01-00
 
B8-0287/2015

ingediend overeenkomstig artikel 227 van het Reglement


Wijziging van artikel 128 (Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat)


Richard Sulík

Wijziging van artikel 128 (Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat)  
B8-0287/2015

Amendement    1

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 128 − lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

1. Een commissie, fractie of ten minste veertig leden kunnen de Raad of de Commissie vragen stellen met het verzoek deze op de agenda van het Parlement in te schrijven.

De Conferentie van voorzitters beslist of en in welke volgorde de vragen op de agenda worden ingeschreven. Vragen die binnen drie maanden na indiening niet op de agenda van het Parlement zijn ingeschreven, komen te vervallen.

1. Een commissie, fractie of ten minste veertig leden kunnen de Raad of de Commissie vragen stellen met het verzoek deze op de eerst mogelijke agenda van het Parlement in te schrijven.

De Conferentie van voorzitters beslist in welke volgorde de vragen op de agenda worden ingeschreven.

Or. sk

Motivering

In artikel 128 van het Reglement van het Europees Parlement voor de 8e zittingsperiode van juli 2014 wordt bepaald dat voor een juiste indiening van vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat moet worden voldaan aan twee voorwaarden. Enerzijds moeten 40 leden met de indiening van de vraag instemmen en anderzijds moet de Conferentie van voorzitters beslissen de vraag in te schrijven op de agenda van de plenaire vergadering. Het instrument van vragen met verzoek om mondeling antwoord wordt voldoende beschermd door het hoge quorum. Het daaropvolgende akkoord van de Conferentie van voorzitters kan worden beschouwd als een disproportionele, op niets gebaseerde vereiste, die voor deze vorm van parlementaire activiteit overbodig is en uit politiek oogpunt onnodig. Daarom wordt voorgesteld om elke vraag met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat na voldoening van de formele vereiste dat met de formulering ervan wordt ingestemd door het nodige aantal leden, in te schrijven op de agenda van de plenaire vergadering die volgt op de indiening van de vraag bij de bevoegde persoon.

 

Juridische mededeling