FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 100kWORD 46k
9.4.2015
PE555.114v01-00
 
B8-0356/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om stopp av import av timmer från olaglig skogsavverkning


Dominique Bilde, Marine Le Pen, Steeve Briois, Sophie Montel

Förslag till Europaparlamentets resolution om stopp av import av timmer från olaglig skogsavverkning  
B8-0356/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010,

–       med beaktande av genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012,

–       med beaktande av delegerade förordning (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Åtta medlemsstater har fortfarande inte införlivat den europeiska förordningen om olaglig import av timmer och tio medlemsstater, däribland Frankrike, har enbart utarbetat förslag till lagstiftning.

B.     Denna förordning ska få länderna att avhålla sig från att exportera timmer som avverkats olagligt i syfte att göra certifierat timmer mer attraktivt.

C.     Olaglig timmerexport skadar sektorn allvarligt i Frankrike och i Europa.

D.     Avskogning och skogsförstörelse ligger bakom nästan två procent av koldioxidutsläppen i världen.

E.     Olaglig skogsavverkning används för att finansiera smuggling, främjar korruption och bidrar till förstörelsen av lokalsamhällen som är beroende av denna resurs för sitt uppehälle.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att förordningen respekteras och att slutgiltigt stoppa olaglig import av timmer till unionen.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande