Процедура : 2015/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0367/2015

Внесени текстове :

B8-0367/2015

Разисквания :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0176

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 140kWORD 77k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.141v01-00
 
B8-0367/2015

за приключване на разисквания по изявления на Европейския съвет и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно неотдавнашните трагедии с кораби с мигранти в Средиземно море (2015/2660(RSP))


Моника Холмайер, Роберта Мецола, Елисавет Воземберг, Елмар Брок, Мишел Алио-Мари, Рашида Дати, Давор Иво Щир, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Барбара Матера, Алесандра Мусолини, Иво Белет, Даниел Буда, Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Елизабета Гардини, Лара Коми, Дубравка Шуйца, Фернану Руаш, Масимилиано Салини, Лоренцо Чеза, Емил Радев, Ивана Малетич, Андрей Пленкович от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно неотдавнашните трагедии с кораби с мигранти в Средиземно море (2015/2660(RSP))  
B8-0367/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

–       като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза(1),

–       като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 май 2014 г. относно изпълнението на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието,

–       като взе предвид разискванията относно положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията, проведени в Парламента на 25 ноември 2014 г.,

–        като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията(2),

_       като взе предвид плана за действие от 10 точки, приет на съвместното заседание на Съвета по външни работи и на Съвета по вътрешни работи на 20 април 2015 г.,

_        като взе предвид заключенията на специалната среща на високо равнище на Съвета на ЕС относно бежанската криза в региона на Средиземноморието, проведена на 22 април 2015 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.      като има предвид, че по данни на Международната организация по миграция (МОМ), като се включат последните трагедии, над 1 500 души са загинали в Средиземно море от началото на тази година, и като има предвид, че това показва още веднъж необходимостта ЕС и държавите членки да направят всичко възможно за спасяването на живота на хора в опасност в морето;

Б.     като има предвид, че около 700 мигранти липсват и съществуват опасения, че са се удавили след като претовареният дървен риболовен кораб, на който са били качени, се е преобърнал близо до Либия, докато португалски търговски кораб е идвал на помощ в късните часове на събота, 18 април; като има предвид, че има сведения, че един от оцелелите е информирал италианските органи, че е възможно на борда да е имало до 950 души;

В.     като има предвид, че по-рано този месец се е състояла подобна трагедия, в която, според сведенията, около 400 мигранти са загубили живота си в морето, когато дървен риболовен кораб, превозвал около 550 души, се е преобърнал; като има предвид, че оцелелите от корабокрушението са дали информация, че плавателният съд се е преобърнал, тъй като хората са започвали да се преместват, когато са видели да се приближава към тях спасителен кораб; като има предвид, че се счита, че една трета от пътниците на борда са били жени и деца, които, към момента на корабокрушението, са се намирали в трюма на плавателния съд;

Г.     като има предвид, че италианските морски сили, италианската брегова охрана, италианският флот и различни търговски кораби извършват непрекъснати операции за спасяване на бедстващи мигранти в Средиземно море и са спасили около 10 000 мигранти за шест дни, считано от петък, 10 април, до четвъртък, 16 април 2015 г.; като има предвид, че по приблизителните данни на Международната организация по миграция (МОМ) от понеделник, 20 април, общият брой мигранти, които са достигнали италианското крайбрежие от 1 януари 2015 г. насам, е 23 918 души;

Д.     като има предвид, че в Гърция, която е част от южния вход за мигранти без редовни документи и търсещи убежище лица от Африка и Азия, общият брой имигранти, спасени в Егейско море от гръцката брегова охрана през първото тримесечие на 2015 г., е 10 445 души; като има предвид, че освен това, според гръцките органи, гръцката брегова охрана е спасила 1 047 бедстващи мигранти през почивните дни на 18 и 19 април;

Е.     като има предвид, че съвместната операция „Тритон“, координирана от Фронтекс, стана напълно оперативна на 1 ноември 2014 г.;

Ж.     като има предвид, че повече от 24 400 незаконни мигранти са спасени по централния средиземноморски път от началото на съвместната операция „Тритон“ през ноември 2014 г., включително почти 7 860 с участието на активи, съфинансирани от Фронтекс;

З.      като има предвид, че повечето пристигащи мигранти изглежда са от Африка на юг от Сахара, Еритрея, Сомалия и Сирия и в по-голямата си част са спасени в международни води според МОМ;

И.     като има предвид, че мигрантите са потвърдили, че са били събирани от трафиканти в Либия в така наречените „домове за връзка“ и че е трябвало да изчакат там в продължение на около един месец; като има предвид, че според МОМ те съобщават, че са били системно подлагани на насилие и злоупотреби от страна на трафикантите;

Й.     като има предвид, че куриерите и трафикантите на хора се възползват от незаконната миграция и като има предвид, че такива мрежи излагат на риск живота на мигрантите заради финансова печалба на трафикантите, отговорни са за хиляди смъртни случаи и представляват сериозно предизвикателство за ЕС и държавите членки;

К.     като има предвид, че мрежите за нелегално превеждане през граница оперират от територията на трети държави при пълна безнаказаност, като печалбата от престъпната им дейност възлиза, според приблизителните оценки, на 20 милиарда евро годишно;

Л.     като има предвид, че служителите на Фронтекс и спасителните екипи съобщиха, че два пъти през тази година въоръжени куриери са доказали своята безмилостност и престъпност, като неколкократно са открили стрелба по време на спасителни операции в централната част на Средиземноморието, за да си върнат празните плавателни съдове след спасяването на около 60 мили от Либия на превозваните от тези съдове мигранти;

М.    като има предвид, че според Европол организираните престъпни групи, активно улесняващи транспортирането на незаконни мигранти през Средиземно море, са свързани с трафик на хора, наркотици, огнестрелни оръжия и тероризъм;

Н.     като има предвид, че на 17 март 2015 г. Европол стартира съвместния си оперативен екип „Маре“ за справяне с организираните престъпни групи, които улесняват прекосяването с кораб на Средиземно море от мигрантите в посока към ЕС;

О.     като има предвид, че нестабилността в Либия представлява идеална среда за престъпните дейности на трафикантите и куриерите;

П.     като има предвид, че бързото разрастване на „Ислямска държава“ и Даиш в съседните райони на конфликт в крайна сметка ще има въздействие върху масовия приток на мигранти и потоците разселени лица;

1.      изразява съжаление по повод на трагичната загуба на човешки живот в Средиземноморието; настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да направят всичко възможно, за да предотвратят нови случаи на загуба на човешки живот в морето; призовава ЕС и държавите членки да предоставят необходимите средства, за да се гарантира, че задълженията за търсене и спасяване се изпълняват ефективно и следователно за тях се отделя подходящото финансиране и компетентни служители в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, под координацията на Фронтекс;

2.      подчертава отново необходимостта ЕС да подобри справедливото разпределение на отговорностите и солидарността по отношение на държавите членки, които посрещат най-голям брой бежанци и лица, търсещи убежище, в абсолютни или относителни стойности; призовава държавите членки да стандартизират правните условия, финансовите условия и условията за посрещане;

3.      счита, че е необходимо незабавно да се засили политиката на ЕС за границите и сигурността и да се подобри функционирането на Фронтекс и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO); призовава държавите членки да продължат да демонстрират солидарност и ангажираност, като повишат вноските си за бюджета и операциите на посочените агенции; ангажира се да предостави на тези агенции ресурсите (персонал и оборудване), необходими за изпълнение на техните задължения, чрез бюджета на ЕС и съответните му фондове;

4.      призовава държавите членки допълнително да разгледат възможността за провеждане военноморска операция на ЕС-ООН край бреговете на Либия, за да се прекрати трафикът на хора, да се унищожат мрежите за незаконно превеждане през граница и, в крайна сметка, да се спаси човешки живот; счита, че тази операция следва също така да позволява системното залавяне и унищожаване на всички плавателни съдове, използвани от куриерите;

5.      припомня, че държавите членки следва да въведат строги наказателни санкции срещу трафика на хора и незаконното превеждане през граница, както към ЕС, така и през вътрешните граници, а също така и срещу отделни лица или групи, които експлоатират уязвими мигранти в ЕС;

6.      призовава държавите членки да работят в тясно сътрудничество с Европол, Фронтекс, EASO и Евроюст с цел борба срещу трафикантите на хора и престъпните мрежи за превеждане през граница и откриване и проследяване на тяхното финансиране; подчертава, че сътрудничеството с трети държави, по-специално с граничещите с Либия, е крайно необходимо, за да бъдат успешно премахнати такива престъпни мрежи;

7.      приветства Съвместния оперативен екип „Маре“, създаден от Европол за борба срещу организираната престъпност и нелегалните мрежи за превеждане през граница, които злоупотребяват с уязвимостта на мигрантите;

8.      призовава Комисията да коригира съществуващата система за предоставяне на убежище чрез създаване на обвързваща квота за разпределянето на търсещите убежище лица между 28-те държави членки, когато в дадена държава членка се надвишава праг, ясно определен въз основа на специфични критерии;

9.      отново изразява своята подкрепа за всички усилия под егидата на ООН и за дипломатическите действия за възстановяването на държавната власт в Либия и ангажимента си за повишаване на усилията за решаване на конфликтите и нестабилността в Либия и Сирия, които са ключови фактори, увеличаващи миграцията;

10.    призовава за по-тясна координация на политиките на ЕС и на държавите членки за преодоляване на първопричините за миграцията; подчертава необходимостта от всеобхватен подход на ЕС, който ще засили съгласуваността на вътрешните и външните политики на Съюза, и по-специално неговата обща външна политика и политика на сигурност, политиката за развитие и политиката по отношение на миграцията; призовава за засилване на сътрудничеството на ЕС с държавите партньори от Близкия изток и Африка, с цел насърчаване на демокрацията, основните свободи и права, сигурността и благоденствието;

11.    подчертава, че за да се спре потокът от бежанци и икономически мигранти, трябва да се предприемат мерки по отношение на дълбоките причини за насилието и изоставането в развитието в държавите на произход; изтъква в тази връзка, че значителното подобряване на управленските структури чрез изграждането на ефективни и приобщаващи публични институции, установяването на принципите на правовата държава и борбата срещу системната корупция на всички нива, както и насърчаването на правата на човека и демокрацията, трябва да бъдат основните приоритети на всички правителства в страните на произход; решително подкрепя избора на мира, сигурността и регионалната стабилност като основни сектори на предоставяната от ЕС помощ за развитие в страните на произход;

12.    подчертава, че е необходимо да се определят нови рамки на сътрудничеството на ЕС с трети държави, включително в Африка на юг от Сахара, в Северна Африка и Близкия изток, по целесъобразност в областта на правоприлагането; подчертава необходимостта третите държави да зачитат международното право по отношение на спасяването на човешки живот по море и да гарантират защитата на бежанците и зачитането на основните права;

13.    призовава Комисията да информира населението в третите държави, по-специално в региона на Близкия изток и Северна Африка, за рисковете и опасностите от мрежите за незаконна миграция;

14.    подчертава факта, че сътрудничеството с Турция трябва да бъде приоритет в борбата срещу организираната престъпност, трафика на хора и незаконното превеждане през граница;

15.     призовава държавите членки да разгледат възможността за бързо обработване на случаите, в сътрудничество със сигурни трети държави на транзит или произход, и за връщане на лицата, които не отговарят на условията за получаване на убежище и закрила в ЕС, като се гарантира, че ресурсите се използват по най-целесъобразния начин в полза на лицата, които се нуждаят от закрила; подчертава необходимостта да се насърчава политиката за доброволно връщане, като се гарантира спазване на правата на всички мигранти и се осигурява сигурен и законосъобразен достъп до системата на ЕС за получаване на убежище;

16.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

Приети текстове, P 7_TA (2013) 0448.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2014)0105.

Правна информация