Eljárás : 2015/2660(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0367/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0367/2015

Viták :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0176

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 136kWORD 75k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.141v01-00
 
B8-0367/2015

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


migránsokat szállító hajók Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiáiról  (2015/2660(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić, Andrej Plenković a PPE képviselőcsoport nevében

az Európai Parlament állásfoglalása a migránsokat szállító hajók Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiáiról  (2015/2660(RSP))  
B8‑0367/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–       tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményre,

–       tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel az 1951-es Genfi Egyezményre és annak kiegészítő jegyzőkönyvére,

–       tekintettel 2013. október 23-i állásfoglalására(1) a Földközi-tenger térségét érintő migrációs hullámokról, különös tekintettel a Lampedusa közelében történt tragikus eseményekre,

–       tekintettel a földközi-tengeri térséggel foglalkozó munkacsoport munkájáról szóló közlemény végrehajtásáról szóló 2014. május 22-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra,

–       tekintettel a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről szóló, a Parlamentben 2014. november 25-én tartott vitára,

–       tekintettel 2014. december 17-i állásfoglalására(2) a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről,

_       tekintettel a 2015. április 20-i közös Kül- és Belügyi Tanács migrációval kapcsolatos tízpontos cselekvési tervére,

_       tekintettel az EU Tanácsának a földközi-tengeri térségbeli menekültválságról szóló, 2015. április 22-i rendkívüli csúcstalálkozójára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) becslései szerint a legutóbbi tragédiák áldozataival együtt az év eleje óta több mint 1500 ember halt meg a Földközi-tengeren, továbbá mivel mindez újra csak azt jelzi, hogy az EU-nak és a tagállamoknak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük a nyílt tengeren életveszélybe kerülő emberek életének megmentése érdekében;

B.     mivel összesen 700 migráns eltűnt és félő, hogy vízbe fúlt azt követően, hogy április 18-án, szombaton este Líbia közelében felborult egy összezsúfolt embereket szállító, fából épített halászhajó, miközben egy portugál kereskedelmi hajó éppen a segítségére sietett; mivel a jelentések szerint az egyik túlélő arról tájékoztatta az olasz hatóságokat, hogy akár 950 személy is lehetett a fedélzeten;

C.     mivel ebben a hónapban korábban már történt egy hasonló tragédia, amikor egy, a becslések szerint mintegy 550 embert szállító, fából épített halászhajó felborult, és a jelentések szerint nagyjából 400 migráns életét vesztette; mivel a hajótörés túlélői arról számoltak be, hogy a hajó akkor borult fel, amikor az emberek mozgolódni kezdtek, látva a mentésükre siető hajót; mivel a becslések szerint az utasok egyharmada nő és gyermek volt, akik a hajó rakterében tartózkodtak, amikor az felborult;

D.     mivel az olasz tengerészeti erők, az olasz parti őrség, az olasz haditengerészet és számos kereskedelmi hajó fáradhatatlanul küzdött a Földközi-tengeren bajba került migránsok megmentése érdekében, és az április 10. péntektől április 16. csütörtökig tartó hatnapos időszakban kb. 10 000 migránst mentett meg; mivel az IOM becslései szerint április 20., hétfőig a 2015. január 1-je óta Olaszországban partot ért migránsok száma 23 918 volt;

E.     mivel Görögországban, amely része annak a déli átjárónak, ahová az úti okmánnyal nem rendelkező afrikai vagy ázsiai migránsok és menedékkérők érkeznek, az Égei-tengeren a görög parti őrség által megmentett bevándorlók összlétszáma 2015 első negyedévében elérte a 10 445 főt; mivel továbbá a görög hatóságok szerint a görög parti őrség csak az április 18–19-i hétvégén 1047 bajba jutott migránst mentett ki;

F.     mivel a Frontex által koordinált közös Triton-művelet 2014. november 1-én teljes körűen működőképessé vált;

G.     mivel a közös Triton-művelet 2014. novemberi elindítása óta több mint 24 400 illegális migránst mentettek meg a Földközi-tenger közepén húzódó tengeri útvonalon, közülük közel 7860-at a Frontex társfinanszírozásával;

H.     mivel úgy tűnik, hogy a migránsok többsége Szubszaharai-Afrikából, Eritreából, Szomáliából és Szíriából érkezik, és az IOM szerint nagy részüket nemzetközi vizeken mentették ki;

I.      mivel a migránsok megerősítették, hogy Líbiában csempészek gyűjtötték össze őket úgynevezett „összekötőpontokban”, ahol akár egy hónapon át kellett várakozniuk; mivel az IOM szerint arról számoltak be, hogy a csempészek rendszeresen erőszakosan bántak velük és bántalmazták őket;

J.      mivel a csempészek és az embercsempészek kihasználják az illegális migrációt, és mivel e hálózatok saját anyagi haszonszerzésük fejében veszélybe sodorják a migránsok életét, ezrek haláláért felelősek és súlyos kihívás elé állítják az Uniót és a tagállamokat;

K.     mivel az embercsempész-hálózatok harmadik országok területéről teljes büntetlenség mellett működve bűnözői tevékenységeik révén mintegy évi 20 milliárd euró haszonra tesznek szert;

L.     mivel a Frontex tisztviselői és a mentőcsapatok arról számoltak be, hogy felfegyverzett csempészek idén két alkalommal is bebizonyították, hogy könyörtelen bűnözők, amikor Líbiától mintegy 60 mérföldre a Földközi-tenger középső részén éppen zajló mentési műveletek során több lövést is leadtak az üres hajók visszaszerzése érdekében, miután azokról sikeresen kimentették a migránsokat;

M.    mivel az Europol szerint az illegális migránsok földközi-tengeri átkelésének szervezésében aktívan részt vevő szervezett bűnözői csoportok eddig is részt vettek ember-, kábítószer- és fegyvercsempészetben, valamint terrorista tevékenységekben;

N.     mivel 2015. március 17-én az Europol útnak indította a „Mare” elnevezésű Közös Operatív Csapatot azzal a megbízatással, hogy vegye fel a küzdelmet azokkal a szervezett bűnözői csoportokkal, amelyek segítik a migránsok földközi-tengeri átkelését az EU felé;

O.     mivel az instabil líbiai viszonyok ideális közeget teremtenek az emberkereskedők és embercsempészek bűnözői tevékenységéhez;

P.     mivel az Iszlám Állam szomszédos konfliktusterületeken való gyors terjeszkedése ki fog hatni a migránsok tömeges beáramlására és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek mozgására;

1.      sajnálatának ad hangot a földközi-tengeri térségben bekövetkező tragikus és ismétlődő halálesetek miatt; sürgeti az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a további tengeri halálesetek megakadályozása érdekében; kéri az EU-t és a tagállamokat, hogy biztosítsák a szükséges erőforrásokat annak érdekében, hogy biztosított legyen a Frontex által összefogott kutatási és mentési kötelezettségek tényleges teljesítése és e műveletek megfelelő rövid, közép- és hosszú távú finanszírozása és emberierőforrás-ellátottsága;

2.      megismétli, hogy az EU-nak fokozottabban elő kell mozdítania a felelősség méltányos megosztását, és szolidaritást kell mutatnia azon tagállamok irányában, amelyek akár abszolút értelemben, akár arányosan a legnagyobb számú menekültet és menedékkérőt fogadják; felhívja a tagállamokat, hogy szabványosítsák a jogi, pénzügyi és befogadási feltételeket;

3.      szükségesnek tartja az uniós határpolitika és határbiztonság azonnali megerősítését, valamint a Frontex és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) működésének javítását; kéri a tagállamokat, hogy továbbra is mutassanak szolidaritást és tegyenek tanúbizonyságot elkötelezettségükről azáltal, hogy növelik a szóban forgó ügynökségek költségvetéséhez és műveleteihez nyújtott hozzájárulásukat; vállalja, hogy az uniós költségvetésből és annak megfelelő alapjaiból biztosítja ezen ügynökségek számára azokat az erőforrásokat (személyzet és felszerelés), amelyek kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek;

4.      felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják meg mélyebben egy közös EU–ENSZ haditengerészeti művelet lehetőségét a líbiai partoknál, az emberkereskedelem megakadályozása, a csempészhálózatok felszámolása, és végső soron további életek megmentése érdekében; úgy véli, hogy ez a művelet lehetővé tenné a csempészek által használt valamennyi hajó szisztematikus elfogását és megsemmisítését;

5.      emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak szigorú büntetőjogi szankciókat kellene bevezetniük a – mind az EU-ba irányuló, mind az Unió területén áthaladó – emberkereskedelem és embercsempészet ellen, valamint azon egyének vagy csoportok ellen, akik az EU-n belül kizsákmányolják a kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsokat;

6.      felszólítja a tagállamokat, hogy szorosan működjenek együtt az Europollal, a Frontex-szel, az EASO-val és az Eurojusttal az emberkereskedők és az embercsempész bűnözői hálózatok elleni fellépés, valamint azok finanszírozásának felderítése és nyomon követése érdekében; hangsúlyozza, hogy a harmadik országok – különösen a Líbiával határos országok – együttműködése nélkülözhetetlen e bűnözői hálózatok sikeres felszámolásához;

7.      üdvözli a migránsok kiszolgáltatottságával visszaélő szervezett bűnözői és csempészhálózatok felszámolásával megbízott „Mare” elnevezésű Közös Operatív Csapat Europol általi felállítását;

8.      felszólítja a Bizottságot, hogy a meglévő menekültügyi rendszert egészítse ki egy meghatározott kritériumok alapján létrehozott, kötelező erejű kvótával, amely arra szolgálna, hogy amint egy adott tagállamban a menedékkérők száma túllép egy egyértelmű küszöböt, a többi menedékkérőt e kvóta alapján osztanák el a 28 tagállam között;

9.      megismétli, hogy támogat minden olyan, az ENSZ vezetésével megvalósítandó erőfeszítést és diplomáciai tevékenységet, amelynek célja a kormányzati hatalom helyreállítása Líbiában, továbbá megismétli elkötelezettségét a líbiai és szíriai konfliktus és instabilitás orvoslására irányuló erőfeszítések fokozása mellett, mivel az ösztönzőleg hat a migrációra;

10.    az uniós és a tagállami politikák szorosabb összehangolására hív fel a migráció kiváltó okainak kezelése érdekében; hangsúlyozza, hogy holisztikus uniós megközelítésre van szükség, amely megerősíti a belső és külső politikák, és különösen a közös kül- és biztonságpolitika, a fejlesztési és a migrációs politika koherenciáját; az EU és a közel-keleti, illetve afrikai partnerországok közötti együttműködés megerősítésére hív fel a demokrácia, az alapvető szabadságok és jogok, a biztonság és a jólét előmozdítása érdekében;

11.    hangsúlyozza, hogy a menekültáradat és a gazdasági migráció gyökereinek megszüntetése érdekében a származási országokban kell felszámolni az erőszak és az elmaradottság okait; ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy a származási országokban működő valamennyi kormánynak elsődleges feladata az volna, hogy hatékony és inkluzív közintézmények létrehozásával jelentősen javítsa a kormányzati struktúrákat, megvalósítsa a jogállamiságot és minden szinten felvegye a küzdelmet az általánossá vált korrupció ellen, valamint előmozdítsa a demokráciát és az emberi jogokat; határozottan támogatja a származási országoknak nyújtott uniós fejlesztési támogatás azon megközelítését, melynek kiemelt céljai a béke, a biztonság és a regionális stabilitás megteremtése;

12.    hangsúlyozza, hogy a bűnüldözés terén adott esetben át kell alakítani a harmadik országokkal – többek között a Szubszaharai-Afrika, Észak-Afrika és a Közel-Kelet országaival – folytatott uniós együttműködést; hangsúlyozza, hogy a harmadik országoknak be kell tartaniuk a tengeri mentésre vonatkozó nemzetközi jogszabályokból fakadó kötelezettségeiket, valamint gondoskodniuk kell a menekültek védelméről és az alapvető jogok tiszteletben tartásáról;

13.    felhívja a Bizottságot, hogy figyelmeztesse a harmadik országok lakosságát – különösen a közel-keleti és észak-afrikai régióban – az illegális migrációs hálózatok igénybevételének kockázataira és veszélyeire;

14.    hangsúlyozza, hogy a Törökországgal folytatott együttműködésnek jelentős szerepet kell betöltenie a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem és az embercsempészet elleni küzdelemben;

15.    kéri a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra azt a lehetőséget, hogy az Unióban való menedékre és védelemre nem jogosultak ügyeit a biztonságos harmadik – tranzit- és származási – országokkal együttműködve gyorsan feldolgozzák, biztosítva, hogy az erőforrásokat a leghatékonyabban használják fel a valóban védelemre szorulók segítésére; hangsúlyozza az önkéntes visszatérési politikák ösztönzésének szükségességét, biztosítva ugyanakkor a migránsok jogainak védelmét és az EU menekültügyi rendszeréhez való biztonságos és törvényes hozzáférést;

16.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0448.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0105.

Jogi nyilatkozat