Postup : 2015/2660(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0367/2015

Predkladané texty :

B8-0367/2015

Rozpravy :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0176

NÁVRH UZNESENIA
PDF 137kWORD 72k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.141v01-00
 
B8-0367/2015

predložený na základe vyhlásení Európskej rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o nedávnych tragédiách lodí prevážajúcich migrantov v Stredozemnom mori (2015/2660(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić, Andrej Plenković v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o nedávnych tragédiách lodí prevážajúcich migrantov v Stredozemnom mori (2015/2660(RSP))  
B8‑0367/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1951 a na dodatkový protokol k nemu,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy(1),

–       so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 22. mája 2014 o vykonávaní oznámenia o činnosti osobitnej skupiny pre Stredozemie,

–       so zreteľom na rozpravu o situácii v Stredozemí a o potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii, ktorá sa v Parlamente konala 25. novembra 2014,

–       so zreteľom na svoje uznesenie o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii zo 17. decembra 2014(2),

_       so zreteľom na desaťbodový akčný plán pre prisťahovalectvo prijatý na spoločnom zasadnutí Rady pre zahraničné veci a vnútorné veci, ktoré sa uskutočnilo 20. apríla 2015,

_       so zreteľom na závery z osobitného samitu Rady EÚ týkajúceho sa utečeneckej krízy v Stredozemnom mori z 22. apríla 2015,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zahynulo v Stredozemnom mori od začiatku roka vrátane najnovších tragédií viac ako 1 500 osôb a keďže to opäť poukazuje na potrebu, aby EÚ a členské štáty urobili všetko, čo je v ich silách, na záchranu ohrozených ľudských životov na mori;

B.     keďže až 700 migrantov je nezvestných a existujú obavy, že sa utopili potom, ako sa drevené rybárske plavidlo, na ktorom boli natlačení, prevrátilo pri pobreží Líbye, keď im v sobotu 18. apríla v neskorých hodinách prichádzala na pomoc portugalská obchodná loď; keďže podľa nepotvrdených správ jedna z osôb, ktoré prežili, informovala talianske orgány, že na palube sa mohlo nachádzať až 950 osôb;

C.     keďže začiatkom mesiaca sa odohrala podobná tragédia, pri ktorej údajne na mori zahynulo približne 400 migrantov, keď sa prevrátila drevená rybárska loď podľa odhadov prevážajúca asi 550 osôb; keďže osoby, ktoré stroskotanie prežili, uviedli, že plavidlo sa prevrhlo v momente, keď pasažieri zbadali, ako sa k nim blíži záchranný čln, a začali sa pohybovať po lodi; keďže sa odhaduje, že tretinu cestujúcich na palube tvorili ženy a deti, ktoré sa v čase nehody nachádzali v nákladnom priestore plavidla;

D.     keďže talianske námorné sily, pobrežná stráž, námorníctvo a niekoľko obchodných lodí vykonali v Stredozemnom mori viacero neúnavných operácií na záchranu migrantov v núdzi a v priebehu šiestich dní od piatku 10. apríla do štvrtku 16. apríla 2015 zachránili približne 10 000 migrantov; keďže podľa odhadov IOM sa na talianske pobrežie od 1. januára do 20. apríla 2015 dostal celkový počet 23 918 migrantov;

E.     keďže v Grécku, ktoré je súčasťou južnej prístupovej cesty migrantov bez dokladov a žiadateľov o azyl z Afriky a Ázie, zachránila grécka pobrežná stráž v prvom štvrťroku 2015 v Egejskom mori 10 445 prisťahovalcov; keďže podľa gréckych úradov zachránila grécka pobrežná stráž len počas víkendu 18. až 19. apríla 1 047 migrantov v núdzi;

F.     keďže spoločná operácia Triton, ktorú koordinuje agentúra Frontex, bola v plnom rozsahu spustená 1. novembra 2014;

G.     keďže viac ako 24 400 neregulárnych migrantov bolo zachránených na centrálnej stredomorskej trase od začatia spoločnej operácie Triton v novembri 2014, a to vrátane takmer 7 860 osôb s pomocou zdrojov spolufinancovaných agentúrou Frontex;

H.      keďže väčšina prichádzajúcich migrantov pochádza zo subsaharskej Afriky, Eritrey, Somálska a Sýrie a podľa IOM boli väčšinou zachránení v medzinárodných vodách;

I.      keďže migranti potvrdili, že v Líbyi ich prevádzači zhromaždili v tzv. kontaktných domoch, kde museli čakať až jeden mesiac; keďže podľa IOM migranti uviedli, že na nich prevádzači vyvíjali systematické násilie a týrali ich;

J.      keďže prevádzači a obchodníci s ľuďmi zneužívajú nelegálnu migráciu a keďže takéto siete ohrozujú životy migrantov s cieľom dosiahnuť vlastný finančný zisk, sú zodpovedné za tisícky úmrtí a pre EÚ a členské štáty predstavujú vážnu výzvu;

K.     keďže prevádzačské siete vykonávajú činnosť z územia tretích krajín, kde majú zaručenú úplnú beztrestnosť, a podľa odhadov im trestná činnosť každoročne prináša zisk vo výške 20 miliárd EUR;

L.     keďže pracovníci agentúry Frontex a členovia záchranných tímov uviedli, že tento rok v dvoch prípadoch preukázali ozbrojení prevádzači svoje neľútostné a zločinecké správanie, keď počas záchranných operácií v oblasti centrálneho Stredozemia vystrelili niekoľko výstrelov s cieľom získať späť prázdne plavidlá potom, ako z nich boli zachránení migranti vo vzdialenosti približne 60 míľ od pobrežia Líbye;

M.    keďže podľa Europolu sú organizované zločinecké skupiny, ktoré sa aktívne zaoberajú sprostredkovaním prepravy nelegálnych migrantov cez Stredozemné more, spájané s obchodovaním s ľuďmi, drogami, zbraňami a terorizmom;

N.     keďže Europol zriadil 17. marca 2015 spoločnú pracovnú skupinu „Mare“ na boj proti organizovaným zločineckým skupinám, ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním prepravy migrantov cez Stredozemné more do EÚ na lodiach;

O.     keďže nestabilita v Líbyi predstavuje ideálne prostredie na trestnú činnosť pašerákov a prevádzačov;

P.     keďže rýchle rozšírenie IŠ a Dá’iš v susedných konfliktných oblastiach bude mať v konečnom dôsledku vplyv na masový prílev migrantov a prúdenie vysídlených osôb;

1.      vyjadruje poľutovanie nad tragickou stratou životov v oblasti Stredozemného mora; nalieha na Európsku úniu a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie s cieľom zabrániť ďalším stratám na životoch na mori; vyzýva EÚ a členské štáty, aby poskytli potrebné zdroje a umožnili účinne splniť záväzky v oblasti pátrania a záchrany a aby preto v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte zabezpečili náležité financovanie a personálne obsadenie, pričom celú činnosť by mala koordinovať agentúra Frontex;

2.      opakuje, že je potrebné, aby sa EÚ ešte viac usilovala zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti a solidarity vo vzťahu k tým členským štátom, ktoré v absolútnom alebo relatívnom vyjadrení prijímajú najvyšší počet utečencov a žiadateľov o azyl; vyzýva členské štáty, aby stanovili jednotné právne, finančné a prijímacie podmienky;

3.      považuje za nevyhnutné, aby sa bezodkladne posilnila hraničná politika a bezpečnosť EÚ a zlepšilo fungovanie agentúry Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO); vyzýva členské štáty, aby naďalej prejavovali solidaritu a odhodlanie zvyšovaním príspevkov do rozpočtu a na operácie týchto agentúr; zaväzuje sa prostredníctvom rozpočtu EÚ a jeho príslušných fondov poskytnúť týmto agentúram zdroje (ľudské zdroje a zariadenia) potrebné na splnenie ich záväzkov;

4.      vyzýva členské štáty, aby ďalej zvážili možnosť vojenskej námornej operácie EÚ a OSN pri pobreží Líbye s cieľom zastaviť obchodovanie s ľuďmi, rozložiť siete prevádzačov a v konečnom dôsledku zachrániť ľudské životy; domnieva sa, že táto operácia by mala umožniť aj systematické zachytávanie a likvidáciu všetkých plavidiel, ktoré prevádzači používajú;

5.      pripomína, že členské štáty by mali stanoviť prísne trestnoprávne sankcie proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu, a to v smere do EÚ, ako aj v rámci nej, a tiež voči jednotlivcom alebo skupinám zneužívajúcim zraniteľných migrantov v EÚ;

6.      vyzýva členské štáty, aby úzko spolupracovali s Europolom, agentúrou Frontex, EASO a Eurojustom s cieľom bojovať proti obchodníkom s ľuďmi a zločineckým sieťam prevádzačov a odhaľovať a vysledovať ich financovanie; zdôrazňuje, že, ak majú byť takéto zločinecké siete úspešne rozpustené, je nevyhnutná spolupráca s tretími krajinami, najmä tými, ktoré susedia s Líbyou;

7.      víta spoločnú pracovnú skupinu „Mare“, ktorú zriadil Europol s cieľom boja proti organizovaným zločineckým skupinám a sieťam prevádzačov, ktoré zneužívajú zraniteľnosť migrantov;

8.      vyzýva Komisiu, aby existujúci azylový systém upravila tak, že na základe špecifických kritérií zavedie záväzné kvóty na rozmiestňovanie žiadateľov o azyl do 28 členských štátov, ak sa v príslušnom členskom štáte prekročí určitý presne stanovený počet;

9.      opätovne zdôrazňuje svoju podporu úsiliu OSN a diplomatickým činnostiam zameraným na opätovné nastolenie vládnej autority v Líbyi, ako aj odhodlaniu OSN zintenzívniť úsilie o vyriešenie konfliktu a nestability v Líbyi a Sýrii ako kľúčových faktorov vedúcich k migrácii;

10.    požaduje väčšiu koordináciu politík EÚ a členských štátov pri riešení základných príčin migrácie; zdôrazňuje potrebu holistického prístupu EÚ, ktorý posilní súdržnosť jej vnútorných a vonkajších politík, a najmä jej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, rozvojovej politiky a politiky v oblasti migrácie; vyzýva na posilnenie spolupráce EÚ s partnerskými krajinami na Blízkom východe a v Afrike v záujme podpory demokracie, základných slobôd a práv, bezpečnosti a prosperity;

11.    zdôrazňuje, že základné príčiny násilia a nedostatočného rozvoja je potrebné riešiť v krajinách pôvodu s cieľom zamedziť prílevu utečencov a ekonomických migrantov; v tejto súvislosti poukazuje na to, že výrazné posilnenie štruktúr riadenia vytvorením účinných a inkluzívnych verejných inštitúcií, zavedenie právneho štátu a zameranie sa na boj proti všadeprítomnej korupcii na všetkých úrovniach, ako aj podpora ľudských práv a prehlbovanie demokracie by mali byť hlavnými prioritami všetkých vlád v krajinách pôvodu; dôrazne podporuje rozhodnutie považovať mier, bezpečnosť a regionálnu stabilitu za kľúčové oblasti, do ktorých má v krajinách pôvodu smerovať rozvojová pomoc EÚ;

12.    zdôrazňuje potrebu preformulovať v prípade potreby spoluprácu EÚ v oblasti presadzovania práva s tretími krajinami vrátane subsaharskej Afriky, severnej Afriky a Blízkeho východu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby tretie krajiny dodržiavali medzinárodné právo, pokiaľ ide o záchranu životov na mori, a aby zabezpečili ochranu utečencov a dodržiavanie základných práv;

13.    vyzýva Komisiu, aby informovala obyvateľov v tretích krajinách, najmä v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky, o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré predstavujú siete nelegálnej migrácie;

14.    zdôrazňuje skutočnosť, že spolupráca s Tureckom musí byť prioritou v boji proti organizovanému zločinu, obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu;

15.    vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s bezpečnými tretími krajinami tranzitu a pôvodu zvážili možnosť rýchleho spracovania žiadostí o udelenie azylu a návratu tých, ktorí nespĺňajú podmienky získania azylu a ochrany v EÚ, čím sa zabezpečí, aby boli zdroje čo najlepšie využité pre tých, ktorí potrebujú ochranu; zdôrazňuje, že je potrebné podporovať politiky dobrovoľného návratu a zároveň zabezpečiť ochranu práv všetkých migrantov a zaručiť bezpečný a legálny prístup k azylovému systému EÚ;

16.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0448.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0105.

Právne oznámenie