Eljárás : 2015/2589(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0372/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0372/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.66
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0175

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 135kWORD 70k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.146v01-00
 
B8-0372/2015

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a bangladesi gyárakban történt tűzesetek évfordulójáról és a bangladesi fenntarthatósági paktum keretében elért előrelépésekről (2015/2589(RSP))


Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrej Plenković a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a bangladesi gyárakban történt tűzesetek évfordulójáról és a bangladesi fenntarthatósági paktum keretében elért előrelépésekről (2015/2589(RSP))  
B8‑0372/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az EK és Banglades között 2001-ben létrejött együttműködési megállapodásra,

–       tekintettel a Bangladesről szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2013. május 23-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel az OECD aktualizált, multinacionális vállalatoknak szóló 2011-es iránymutatásaira,

–       tekintettel az ENSZ üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó, irányadó alapelveire,

–       tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatára,

–       tekintettel az ENSZ emberi jogokról, munkavállalói jogokról, környezetvédelemről és a korrupció elleni küzdelemről szóló globális megállapodására,

–       tekintettel a paktumra a munkavállalói jogok és az üzemek biztonságának folyamatos javításáról a bangladesi konfekció- és kötöttáru-iparban,

–       tekintettel az ENSZ társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítását szolgáló fenntartható fogyasztásról és termelésről szóló johannesburgi nyilatkozatára,

–       tekintettel az ENSZ üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó, irányadó alapelveire, amelyek meghatározták a keretet mind a kormányok, mind a cégek számára az emberi jogok védelmére és tiszteletben tartására, és amelyeket 2011. júniusban támogatott az Emberi Jogi Tanács,

–       tekintettel a paktumra a munkavállalói jogok és az üzemek biztonságának folyamatos javításáról a bangladesi konfekció- és kötöttáru-iparban,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel 2013. április 24-én 1 134 ember meghalt és több százan megsérültek, amikor a Rana Plaza épület összeomlott a bangladesi Szavarban;

B.     mivel 2012. november 24-én legalább 112 ember meghalt abban a tűzben, amely a bangladesi Dakka melletti Ásulijában található Tazrín gyárban ütött ki;

C.     mivel legalább hat ember meghalt, és több mint 60 megsérült, amikor nemrégiben egy részben felépült cementgyár teteje beomlott Bangladesben, és mivel 2006 és 2013 között sokan meghaltak más gyárakban történt tűzesetek során;

D.     mivel az Európai Unió Banglades legfőbb kereskedelmi partnere, és az ide irányuló export az ország GDP-jének 10 %-át teszi ki, és mivel ezen export 90 %-a konfekcióipari termékekből áll, amely Banglades teljes konfekcióipari exportja 60 %-ának felel meg, és mintegy 2,5 millió munkahelyet biztosít az országban;

E.     mivel a legkevésbé fejlett országok egyikeként Banglades minden termékével vám- és kvótamentesen juthat az EU piacára a „fegyver kivételével mindent” (EBA) kezdeményezés keretében, és erre a piacra irányul a bangladesi export 55%-a, nagyrészt ruházati és textiltermékek formájában;

F.     mivel a konfekcióipar a tartós gazdasági növekedés mozgatórugója Bangladesben, és az elmúlt két évtizedben segített az alapvető szegénységet a népesség 60 %-áról a 30 %-ára csökkenteni, és mivel az iparág 4 millió főt foglalkoztat, akiknek 80 %-a nő;

G.     mivel a Rana Plazában történt katasztrófa áldozatainak és túlélőinek több mint 5000 családtagja a nekik járó kártérítésnek egyelőre csak 40%-át kapta meg, és amellett, hogy léteznek megállapodások teljes követeléseik további 30%-ának kifizetésére, a teljes kifizetést lehetetlenné teszi, hogy 9 millió USD hiányzik a szükséges támogatásból;

H.     mivel 2014. szeptember 18-i állásfoglalásában(2) az Európai Parlament sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az adományozói vagyonkezelői alap révén történő önkéntes kártérítési megállapodás nem érte el a célját, és megjegyezte, hogy egy kötelező érvényű mechanizmus előnyösebb volna a túlélők és az áldozatok családjai számára;

I.      mivel az ILO támogatja a bangladesi kormány országos szintű kezdeményezését, mintegy 1800 – közülük sok kereskedelmi vagy lakóépületből átalakított – ruhagyár ellenőrzését szerkezeti, tűz- és elektromos biztonság szempontjából;

J.      mivel a bangladesi tűz- és épületbiztonsági megállapodás és a Bangladesi Munkavállalók Biztonságáért Szövetség elvégezte 1687 gyár ellenőrzését, amelyektől a tagjaik közé tartozó vállalatok szerezik be áruikat;

K.     mivel az átláthatóságot és a nyomonkövethetőséget illetően súlyos hiányosságok jellemzik a globális ellátási láncot, és a 2016. évi ILO-konferencia napirendjén kiemelt témaként szerepel a méltányos munka a globális ellátási láncokban;

L.     mivel a globális fenntarthatósági paktum létrehozására irányuló bizottsági kezdeményezés a bangladesi ruhagyárak dolgozói munkakörülményei javításának fő eleme volt, de ennek végrehajtása tekintetében további előrelépésekre van szükség;

1.      megemlékezik a Rana Plazában történt tragédia és a Tazrín gyári tűzeset áldozatairól, és mélységes sajnálatát fejezi ki a halálesetek miatt; hangsúlyozza, hogy ezeket el lehetett volna kerülni, ha eltérő és jobb biztonsági intézkedéseket alkalmaznak a munkahelyeken;

2.      felhívja a felelősséget viselő nemzetközi márkákat, a bangladesi kormányt és a bangladesi ipar képviselőit, hogy az említett katasztrófák túlélői és az áldozatok családjai felé mielőbb teljesítsék a megállapodások szerint járó kártérítéseket;

3.      felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze az uniós székhellyel rendelkező nemzetközi textilipari vállalatokat, hogy járuljanak hozzá az adományozói vagyonkezelői alaphoz;

4.      üdvözli azt az uniós kezdeményezést, amelynek keretében a bangladesi kormány, az Európai Unió, az Egyesült Államok és az ILO – a paktum aláírói – biztosítani kívánják a jobb munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot, jobb munkakörülményeket és a munkavállalói jogok tiszteletben tartását, valamint a felelősségteljes üzleti magatartás előmozdítását a bangladesi konfekcióiparban;

5.      hangsúlyozza, hogy a paktum aláírói elismerték a munkavállalói jogok tiszteletben tartását, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot, valamint a felelősségteljes üzleti magatartást illetően a paktum elindítása óta elért fejlődést, amint azt a végrehajtás áttekintéséről és az elért előrelépésekről szóló 2014. október 20-i jelentés is jelezte;

6.      elismeri, hogy az elért eredményeket tovább kell javítani, mivel számos olyan terület van, amelyeken további intézkedéseket kell hozni a paktumban vázolt fellépések teljes körű megvalósítása érdekében, különösen a munkavállalói jogok tiszteletben tartását, a munkaügyi ellenőrzéseket, a méltányos béreket, az épületek szerkezeti integritását és a munkahelyi egészséget és biztonságot, valamint a felelősségteljes üzleti magatartást illetően;

7.      felszólítja a paktum aláíróit, hogy foglalkozzanak ezekkel a konkrét problémákkal és kövessék nyomon a paktum kötelezettségvállalásainak végrehajtását, valamint azoknak a fellépéseknek az elérését, amelyeket az egyéb adományozókkal és az érdekelt felekkel egyeztetve határoztak meg;

8.      erős meggyőződése, hogy a bangladesi ruházati ágazatban érdekelt valamennyi vállalatnak tiszteletben kell tartania a munkaügyi normákat teljes ellátási láncában, a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó, nemzetközileg elismert elvekkel összhangban és a munkavállalók képviselőivel folytatott párbeszéd révén;

9.      üdvözli a bangladesi kormány által a tragédiákra adandó válaszként tett főbb kötelezettségvállalásokat, amelyeket konkrét intézkedések követtek, így felvettek 153 munkaügyi ellenőrt, korszerűsítették a Gyárak Ellenőrzési Igazgatóságát, növelték a konfekcióiparban dolgozó munkavállalók minimálbérét, elfogadták a 2013. évi bangladesi munka törvénykönyvét a munkavállalói jogok javítása érdekében, valamint intézkedéseket hoztak egy állandó üzemibaleset-biztosítási rendszer létrehozása érdekében;

10.    üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy a fejlesztés 2015-ös európai évének keretében, valamennyi érdekelt fél részvételével kezdeményezést indít a ruházati ágazat ellátási láncán belüli felelősségvállalásra vonatkozóan;

11.    felszólítja a bangladesi kormányt, hogy teljes mértékben alkalmazza és megfelelő módon hajtsa végre ezeket a reformokat, és hogy folytassa munkáját a munkaügyi rendszer további reformjai érdekében, hogy eredményeket érjen el azokon a fennmaradó területeken is, ahol további előrelépéseket várnak; ismételten hangsúlyozza, hogy a 87. és 98. ILO-egyezményt maradéktalanul be kell tartani, és hatályukat ki kell terjeszteni minden munkavállalóra, ideértve az exportfeldolgozó övezetekben dolgozókat is, ahol a szakszervezetek továbbra is be vannak tiltva, és a munkakörülmények és az egészségügyi és biztonsági feltételek köztudottan rendkívül rosszak;

12.    felszólítja a bangladesi kormányt, hogy folytasson küzdelmet a korrupció ellen, amely alááshatja a munkahelyi biztonságra vonatkozó számos jogszabályi kezdeményezés hatékonyságát az országban;

13.    reméli, hogy a 2013. júliusi fontos kezdeményezést a világ más országaira, valamint más üzleti területekre vonatkozóan is el lehet fogadni, illetve ki lehet terjeszteni a további tragédiák megelőzése, valamint a munkahelyi biztonság megerősítése érdekében; ezzel összefüggésben felszólítja a Bizottságot, hogy térképezze fel a hasonló kezdeményezések lehetőségeit legfőbb kereskedelmi partnereinkkel, amelyek keretében az ILO, az üzleti ágazatok és a kormányok közösen dolgozhatnak a munkahelyi biztonság és az általános munkakörülmények javítása érdekében;

14.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, az Európai Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Unió emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, valamint Banglades kormányának és parlamentjének.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0230.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0024.

Jogi nyilatkozat