Procedūra : 2015/2589(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0376/2015

Pateikti tekstai :

B8-0376/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.66
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0175

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 126kWORD 64k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.150v01-00
 
B8-0376/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimo ir pažangos įgyvendinant tvarumo susitarimą (2015/2589(RSP))


Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimo ir pažangos įgyvendinant tvarumo susitarimą (2015/2589(RSP))  
B8‑0376/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2001 m. EB ir Bangladešo bendradarbiavimo susitarimą,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bangladešo, visų pirma į 2014 m. sausio 14 d. rezoliuciją(1), į 2013 m. lapkričio 21 d. rezoliuciją(2) ir į 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją(3),

–       atsižvelgdamas į atnaujintas 2011 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gaires tarptautinėms įmonėms,

–       atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus,

–       atsižvelgdamas į TDO deklaraciją dėl pagrindinių principų ir teisių darbe,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų pasaulinį susitarimą dėl žmogaus teisių, darbo, aplinkos ir kovos su korupcija,

–       atsižvelgdamas į Tvarumo susitarimą dėl nuolatinio darbo teisių bei gamyklų saugos gerinimo Bangladešo gatavų drabužių ir trikotažo gaminių pramonėje,

–       atsižvelgdamas į JT Johanesburgo deklaraciją dėl tausaus vartojimo ir gamybos siekiant skatinti socialinį ir ekonominį vystymąsi,

–       atsižvelgdamas JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, kuriais nustatoma vyriausybėms ir įmonėms skirta sistema siekiant apsaugoti ir gerbti žmogaus teises ir kuriuos 2011 m. birželio mėn. patvirtino Žmogaus teisių taryba,

–       atsižvelgdamas į Tvarumo susitarimą dėl nuolatinio darbo teisių bei gamyklų saugos gerinimo Bangladešo gatavų drabužių ir trikotažo gaminių pramonėje,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2013 m. balandžio 24 d. Savare (Bangladešas) sugriuvus pastatui „Rana Plaza“ žuvo 1134 žmonių ir šimtai buvo sužeista;

B.     kadangi Bangladeše 2012 m. lapkričio 24 d. kilus gaisrui gamykloje „Tazreen“ , esančioje Dakos miesto Ašulijos rajone, žuvo mažiausiai 112 žmonių, o Pakistane, Karačyje, 2012 m. rugsėjo mėn. liepsnose žuvo 289 žmonės;

C.     kadangi neseniai mažiausiai šeši žmonės žuvo ir daugiau kaip 60 buvo sužeista įgriuvus nebaigtos statyti cemento gamyklos Bangladeše stogui;

D.     kadangi Bangladešo gatavų drabužių pramonė per pastaruosius keletą dešimtmečių smarkiai išaugo ir užima antrą vietą pasaulyje pagal mastus;

E.     kadangi visiems Bangladešo, kaip mažiausiai išsivysčiusios šalies, gaminiams taikoma bemuitė ir kvotų nevaržoma prieiga prie ES rinkos pagal programą „Viskas, išskyrus ginklus“, kuri apima 55 proc. Bangladešo eksporto, kurio didžiausią dalį sudaro drabužiai ir tekstilė;

F.     kadangi daugiau kaip 5000 pastate „Rana Plaza“ įvykusioje nelaimėje žuvusių ir išgyvenusių žmonių išlaikytiniai iki šiol gavo tik 40 proc. jiems priklausančios kompensacijos ir kadangi, nors galioja tvarka, pagal kurią turi būti išmokėta dar 30 proc. kompensacijų, galutinis išmokėjimas nevyksta, nes trūksta reikiamų 9 milijonų JAV dolerių;

G.     kadangi TDO remia nacionalinę Bangladešo vyriausybės iniciatyvą atlikti struktūrines, apsaugos nuo gaisro ir elektros įrangos saugos inspekcijas apie 1 800 gatavų drabužių pramonės gamyklų, iš kurių dauguma yra tiesiog šiek tiek pakeistos komercinės arba gyvenamosios paskirties pastatai;

H.     kadangi Bangladešo priešgaisrinės ir pastatų saugos susitarimo šalyse ir Bangladešo darbuotojų saugos aljansas patikrino 1 687 gamyklas iš kurių jiems priklausančios bendrovės ima produkciją;

I.      kadangi deramas darbas pasaulinėse tiekimo grandinėse bus pagrindinis 2016 m. TDO konferencijos darbotvarkės klausimas;

1.      apgailestauja, kad kompensacijoms už pastato „Rana Plaza“ tragediją trūksta 9 mln. JAV dolerių; ragina atsakingus tarptautinių prekių ženklų savininkus, Bangladešo vyriausybę ir Bangladešo pramonės atstovus nedelsiant imtis žingsnių, siekiant išspręsti šią problemą;

2.      pastebi, kad dėl kompensacijų už gaisrą gamykloje „Tazreen“ šiuo metu deramasi remiantis susitarimu dėl pastato „Rana Plaza“; ypač apgailestauja dėl vėlavimų ir ragina kompensacijas sumokėti laiku;

3.      apgailestauja, kad „Ali Enterprise“ gamyklos Karačyje (Pakistanas) gaisrą, kuriame žuvo 260 asmenų, išgyvenę žmonės ir aukų artimieji vis dar negauna kompensacijų iš vieno iš didžiausių Europos drabužių mažmenininko;

4.      džiaugiasi, kad imamasi žingsnių siekiant patvirtinti nuolatinę darbuotojų draudimo nuo sužeidimų sistemą Bangladeše ir ragina Komisiją kai tinkama remti tokias pastangas, tačiau pastebi, kad kol kyla problemų su kompensacijos dabartiniu metu, kliūtys pažangai šioje srityje išliks;

5.      ragina ES vyriausybes ir kitus veikėjus pradėti ieškoti reglamentavimo sistemų, kuriais būtų užtikrinamos galimybės gauti kompensacijas, paremtas poreikiais, o ne kampanijų pajėgumais įvardinti kaltininkus;

6.      džiaugiasi dėl Bangladeše įvykdytų gamyklų patikros ir dėl to, kad daugelyje vietų vykdomi remonto darbai; remia svarbų TDO atliekamą darbą, padedant užtikrinti tokią veiklą;

7.      džiaugiasi dėl Bangladešo vyriausybės prisiimtų įsipareigojimų atkurti Gamyklų ir įstaigų patikros departamentą ir dėl patikros paslaugų atnaujinimo nuo 2014 m. sausio;

8.      tačiau atkreipia dėmesį į kaltinimus visuotine korupcija daugelyje Pietų Azijos tautų, į kurią įsitraukia sveikatos ir saugos inspektoriai bei drabužius siuvančių gamyklų savininkai ir ragina daryti daugiau kovojant prieš šį reiškinį;

9.      laikantis susitarimo įsipareigojimų, ragina Bangladešo vyriausybę nedelsiant kaip didžiausios svarbos klausimą patvirtinti Bangladešo darbo įstatymo taisykles ir reglamentus, visapusiškai konsultuojantis su Trišale konsultacine taryba ir atsižvelgiant į TDO rekomendacijas;

10.    pritaria Komisijos pavyzdinei iniciatyvai dėl atsakingo administravimo drabužių sektoriaus tiekimo grandinėje; mano, kad ES gali ir privalo veikti kaip atsakingiausia tiekimo grandinės veikėja;

11.    mano, kad prieiga prie informacijos drabužių sektoriuje yra dažnai pati didžiausia kliūtis kovojant su žmogaus teisių pažeidimais pasaulinėje tiekimo grandinėje ir yra privaloma informacijos teikimo sistema, kuri suteiktų informaciją susiejant visus atskiro gaminio vertės grandinės veikėjus, nuo pat gamybos vietos iki mažmenininkų;

12.    mano, kad yra reikalingi ES teisės aktai, kuriais būtų sukurti teisiniai įsipareigojimai ES drabužių gamybos bendrovėms, perkeliančioms gamybą į trečiąsias šalis, laikytis žmogaus teisių, įskaitant prievolę bendrovėms, norinčioms dirbti Europos rinkoje, teikti informaciją apie visą jų gaminių tiekimo grandinę, laikantis JT pagrindinių verslo ir žmogaus teisių principų;

13.    atkreipia dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį galėtų atlikti darbuotojai ir profesinės sąjungos, pvz., visose gamyklose nuolat kuriant saugos komitetus, kuriems vadovautų darbuotojai, taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti profesinių sąjungų prieigą prie gamyklų siekiant mokyti darbuotojus apie jų teisių apsaugos būdus, jų saugą ir teisę atsisakyti dirbti nesaugų darbą;

14.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir Bangladešo vyriausybei ir parlamentui.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0045.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0516.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0100.

Teisinis pranešimas