Процедура : 2015/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0381/2015

Внесени текстове :

B8-0381/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 158kWORD 93k
27.4.2015
PE555.155v01-00
 
B8-0381/2015

за приключване на разисквания по изявления на Европейския съвет и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно доклада от извънредното заседание на Европейския съвет (23 април 2015 г.) относно най-новите трагични събития в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището (2015/2660(RSP))


Барбара Спинели, Корнелия Ернст, Марина Албиол Гусман, Мартина Андерсън, Малин Бьорк, Костас Хрисогонос, Мари-Кристин Вержиа, Елеонора Форенца, Таня Гонсалес Пеняс, Такис Хаджигеоргиу, Пабло Иглесиас, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Лола Санчес Калдентей, Неоклис Силикиотис, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, София Сакорафа, Костадинка Кунева, Емануил Глезос от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно доклада от извънредното заседание на Европейския съвет (23 април 2015 г.) относно най-новите трагични събития в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището (2015/2660(RSP))  
B8‑0381/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

–  като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2013 г. относно мерките на ЕС и държавите членки за справяне с потока от бежанци в резултат на конфликта в Сирия(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза(2),

–  като взе предвид проведените обсъждания от началото на настоящия парламентарен мандат в комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – на 22 юли 2014 г. относно прилагането на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието; на 4 септември 2014 г. относно дейността на Фронтекс в Средиземноморието и относно Работната група по въпросите на Средиземноморието; на 24 септември 2014 г. относно 5-тия годишен доклад на Комисията за имиграцията и предоставянето на убежище (2013 г.); относно годишния доклад на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПОУ) относно положението в областта на убежището в Европейския съюз (2013 г.); на 21 април 2014 г. относно Съвместния оперативен екип „Маре“,

–  като взе предвид годишните доклади на специалния докладчик на ООН по човешките права на мигрантите, по-специално публикувания през април 2013 г. доклад относно управлението на външните граници на Европейския съюз и въздействието му върху човешките права на мигрантите, и публикувания през април 2014 г. доклад относно трудовата експлоатация на мигрантите,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията(3),

–  като взе предвид плана от 10 точки, предложен от Комисията преди извънредното заседание на Европейския съвет на 23 април 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението на председателя Юнкер по време на извънредното заседание на Европейския съвет, че: „На първо място е спасяването на човешки животи. Необходимостта е неотложна и ние трябва да увеличим ресурсите си, за да спасим човешки животи.“,

–  като взе предвид речта на Мартин Шулц, председател на Европейския парламент, по време на извънредната среща на високо равнище на 23 април 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението на Европейския съвет от 23 април 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението на Бан Ки Мун, генерален секретар на ООН, от 26 април 2015 г. във вестник La Stampa („Ла Стампа“), в което се посочва, че „Не съществува военно решение на човешката трагедия, която се разиграва в Средиземно море“ и че „от съществено значение е да се възприеме всеобхватен подход, насочен към първопричините, към сигурността и човешките права на мигрантите и на бежанците, и да има законни и регулирани имиграционни мрежи“,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че повече от 1 554 мигранти са загинали от началото на 2015 г. според Международната организация по миграция и още много се водят изчезнали; като има предвид, че удавянето на повече от 800 мигранти на 19 април 2015 г. представлява най-голямата трагедия в Средиземно море от Втората световна война;

Б.  като има предвид, че повече от 30 000 души са загинали в морето през последните двадесет години, което подчертава необходимостта да се направи всичко възможно за спасяването на живота на хора, които се намират в опасност, и подчертава необходимостта държавите членки да се придържат към своите спасителни операции по море в съответствие с международното морско право;

В.  като има предвид, че са били спасени 150 810 мигранти за периода от 364 дни на провеждане на операцията за патрулиране, спасяване и наблюдение „Маре нострум“, която Италия започна, за да увеличи хуманитарните спасителни дейности в Средиземно море; като има предвид, че италианското правителство приключи своята операция „Маре нострум“, като използва аргумента, че тя представлява „стимулиращ фактор“ като насърчава мигрантите и контрабандисти да правят опити за прекосяване на морето, обосновка, която беше напълно опровергана от фактите; като има предвид, че оттогава „Маре нострум“ не беше заместена от операция по издирване и спасяване със същия размер поради липсата на солидарност между държавите – членки на Европейския съюз, които не поемат своите отговорности; като има предвид, че краят на операцията „Маре нострум“ означаваше край на разполагането на големи лодки, предназначени единствено за издирване и спасяване, в открито море край бреговете на Либия, където повечето бежански лодки започват да бедстват;

Г.  като има предвид, че мандатът на съвместната операция „Тритон“, координирана от Фронтекс, която започна да функционира пълноценно на 1 ноември 2014 г., е за наблюдение на границите, а не за издирване и спасяване; като има предвид, че активите на Тритон са били използвани за издирване и спасяване в рамките на координацията на Италианския координационен център за издирване и спасяване, което доведе до оплакване от страна на Фронтекс, че италианската брегова охрана използва неговите ресурси в открито море; като има предвид, че увеличаването три пъти на бюджета на „Тритон“, както беше решено от Европейския съвет в четвъртък на 24 април 2015 г., няма да намали броя на мигрантите, които умират в морето, като се има предвид мандатът на Фронтекс, вида на използваното оборудване и настоящото ограничение от 30 мили на оперативната зона;

Д.  като има предвид, че възможностите за лицата, нуждаещи се от защита, за законно влизане в ЕС са много ограничени; като има предвид, че според данните 90% от лицата, търсещи убежище, всъщност влизат в ЕС по неправомерен начин; като има предвид, че броят на шенгенските визи, издадени на сирийски граждани, драматично намаля по време на войната в Сирия от 30 000 през 2010 г. до почти нула през 2013 г.;

Е.  като има предвид, че съседните държави на Сирия, според оценките на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН), са приели приблизително 3,9 милиона сирийски бежанци; като има предвид, че държавите членки на ЕС са приели само 37 000 сирийски бежанци чрез програмата за презаселване на ВКБООН, а самият ВКБООН призовава 10% от сирийските бежанци да бъдат презаселени (370 000) и спешно търси поне 130 000 места за презаселване за бежанци със специални нужди от защита; като има предвид, че 13 държави членки до момента не са презаселили нито един бежанец;

Ж.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки допринасят за формирането на престъпния и опасен бизнес за превеждане на хора през границата, като изграждат огради и във все по-голяма степен затварят своите външни граници за мигрантите и бежанците, без да предоставят възможности за безопасен и законен достъп до ЕС; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки следователно не успяват да дадат подходящ отговор на смъртните случаи в Средиземно море и на кризата с бежанците в съседните ни региони;

З.  като има предвид, че извън официалната рамка на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи (ПВР), проведено на 12 март 2015 г., министрите на вътрешните работи на Франция, Германия и Испания, както и Европейската комисия обсъдиха предложение от италианския министър на вътрешните работи Анджелино Алфано изпълнението на дейности по издирване и спасяване и морския контрол на границите на ЕС да се възлагат на страни като Египет или Тунис, които след това ще отведат спасените мигранти на своите брегове; като има предвид, че това предложение е насочено към постигане на действителен възпиращ ефект, така че по-малко мигранти да бъдат готови да изложат живота си на риск, за да достигнат до европейските брегове; като има предвид, че на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи министрите на вътрешните работи обсъдиха възможността за създаване на бежански лагери в Северна Африка и възможността за обработване на молби за предоставяне на убежище в тези лагери;

1.  отдава почит на мъже, жени и деца, загинали през годините в опит да достигнат до безопасно място в Европа, и изразява искрените си съболезнования, солидарност и подкрепа за семействата на жертвите; призовава ЕС и държавите членки да направят всичко възможно, за да се идентифицират телата, изчезналите лица и да се уведомят техните роднини;

2.  признава необходимостта от осъществяване на радикална и незабавна промяна в политиките по отношение на миграцията и предоставянето на убежище; осъжда във връзка с това изявлението на Европейския съвет от 23 април 2015 г., което вместо това подчерта укрепването на крепостта на Европа чрез репресивни мерки и чрез третиране на мигрантите като заплаха, вместо да се предприемат незабавни действия за спасяване на човешки живот;

3.  припомня, че ЕС и неговите държави членки носят отговорност пред бежанците и имигрантите, които бягат от война, хаос, икономическа бедност, глад и смърт, и които страдат заради световните неолиберални икономически политики;

4.  осъжда решението да се увеличи три пъти бюджета на Фронтекс за операция „Тритон“, която операция беше представена с изключително лицемерие в изявлението на Европейския съвет, като мярка за издирване и спасяване; припомня във връзка с това изявлението на директора на Фронтекс пред вестник „Гардиън“ в навечерието на извънредната среща на високо равнище, че „Тритон“ не може да бъде проактивна издирвателна и спасителна операция, тъй като това не е част от мандата на Фронтекс, декларация, която не беше опровергана от окончателното изявление на Европейския съвет на 23 април 2015 г.; предупреждава във връзка с това Комисията и Съвета, че Парламентът ще отхвърли бюджета за 2016 г. в ролята си на съзаконодател, ако в него не се съдържа специална разпоредба за издирване и спасяване, както ще отхвърли всяко отпускане на допълнителни средства на ЕС за 2015 г., ако те не са предназначени изключително за издирване и спасяване и за оказване на хуманитарна помощ с цел спасяване на човешки живот; призовава за премахването на агенцията Фронтекс и прехвърлянето на нейния бюджет за мерки, насочени към спасяването на човешки живот, в т.ч. издирване и спасяване, преселване и презаселване;

5.  отбелязва липсата на консенсус между държавите членки относно необходимия политически преход към вземане на мерки по отношение на смъртните случаи в Средиземно море и счита за неприемливо, че правителствата продължават взаимно да се обвиняват за липса на действия; следователно призовава за коалиция на желаещите държави членки, които са готови да поемат инициативата да се въведе многонационална издирвателна и спасителна операция за спасяване на човешки живот и да се разработят механизми за засилване на солидарността и взаимната подкрепа за прием на бежанци, включително използването на средства на ЕС; призовава за достатъчно на брой държави членки, които са готови да си сътрудничат, за да се задейства процедурата на засилено сътрудничество с оглед на постигането на тези цели;

6.  приветства предоставянето на кораби, както беше обещано от някои държави членки по време на заседанието на Съвета на 23 април 2015 г., които ще бъдат предназначени единствено за издирване и спасяване в открито море, и настоятелно призовава другите държави членки да предоставят оборудване, включително лодки, които могат да бъдат разположени в открито море, които биха били предназначени единствено за издирване и спасяване, с цел провеждане на засилена операция „Маре нострум“, която ще бъде солидна многонационална европейска операция по издирване и спасяване, ръководена от тези страни, които ще са подготвени да предприемат действия, съсредоточени единствено върху спасяването на човешки живот;

7.  осъжда решението на Европейския съвет да съсредоточи всички ефективни усилия, включително използването на армията, върху борбата срещу контрабандистите и разрушаването на техните плавателни съдове по бреговете на Либия и други северноафрикански държави, и във връзка с това призовава ЕС и държавите членки да не участват в гражданско-военни операции по линия на ОПСО;

8.  предупреждава за възможното въздействие на предложението на Съвета „за използване на Европол за откриване и искане за заличаване на съдържание в интернет, използвано от трафикантите за привличане на мигранти и бежанци, в съответствие с националните конституции“, тъй като то може да се използва също така, за да се възпрепятства комуникационния обмен по интернет между мигранти и с мигрантски общности за подкрепа и солидарност, които през последните месеци са помогнали за спасяването на хиляди човешки животи; призовава да се вземе предвид това опасение, ако подобни действия бъдат предприети от Европол и/или други органи;

9.  осъжда отсъствието на каквито и да било предложения да се гарантира безопасен и законен достъп до ЕС, както за лицата, търсещи убежище, така и за икономическите мигранти, като се вземе предвид изключителната трудност при отделянето на бягството от война, диктаторски режими или милиции и от икономическа катастрофа, и призовава за амбициозни предложения в това отношение;

10.  призовава хуманитарни визи да бъдат издавани незабавно на лица, търсещи убежище, в посолствата и консулските представителства на държавите членки, както и за въвеждането на задължителна програма за презаселване на равнище ЕС, вместо слабата доброволна програма за презаселване, предложена от Съвета;

11.  призовава Комисията и държавите членки незабавно да задействат Директивата за временна закрила (Директива 2001/55/ЕО) в светлината на настоящия масов приток на бежанци;

12.  осъжда неяснотата на ангажимента да се увеличи спешната помощ за държавите членки, които се намират на първа линия; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да представят по-амбициозно и конкретно предложение от гледна точка на спешна помощ;

13.  осъжда нежеланието на Съвета да се ангажира със спешно преселване между всички държави членки; призовава Комисията и държавите членки незабавно да започнат пилотна програма за преселване на сирийските и еритрейските бежанци и лица, ползващи се от субсидиарна закрила, насочена първоначално към сирийци, както и еритрейци, които са спасени в морето и са свалени на сушата в Гърция и Италия, съгласно предложенията на ВКБООН за справяне с настоящото и бъдещото пристигане по море в Европа на лица, търсещи убежище, бежанци и мигранти; призовава също така Комисията и държавите членки да проучат възможността за взаимно признаване на решения за предоставяне на убежище;

14.  призовава Комисията незабавно да преустанови прилагането на Дъблинския регламент и да предложи без забавяне радикални алтернативи на този регламент, който не осигурява ефективен достъп до убежище;

15.  подчертава необходимостта от бързо и цялостно транспониране и ефективно прилагане на Общата европейска система за убежище (ОЕСУ) от всички участващи държави членки; призовава държавите членки при тяхното транспониране да приемат по-високи стандарти, отколкото Общата европейска система за убежище;

16.  осъжда решението на Съвета да се премине към ускоряване на връщанията, тъй като това ще застраши правото на справедливо оценяване на молбите за международна закрила; припомня, че нито една държава в света не може да се разглежда като безопасна и че молбата на всяко лице, кандидатстващо за убежище, следва да бъде оценена отделно;

17.  осъжда задържането на мигранти и призовава за премахването на центровете за задържане; подкрепя усилията, положени в тази насока в някои държави членки, и призовава за алтернативи на задържането;

18.  призовава държавите членки да спазват международния принцип за забрана за връщане чрез действия и не само на думи;

19.  призовава Комисията и държавите членки незабавно да преустановят сътрудничеството с трети държави, целта на което сътрудничество е да се попречи на мигранти и бежанци да достигнат до безопасно място в Европа, и да се подобри граничният контрол в държави като Еритрея, Судан, Сомалия, Етиопия и Египет, от които бежанците бягат, и да спрат процесите от Хартум и Рабат; подчертава необходимостта в тази връзка да преустанови всякаква финансова помощ за египетския и за еритрейския режим в светлината на докладите на ООН и на НПО относно нарушаването на правата на човека;

20.  отхвърля предложения от страна на държавите членки да се създадат европейски центрове за бежанци в трети държави и да се ангажират северноафриканските страни в европейски операции по издирване и спасяване с цел пресрещане на бежанци и връщането им на африканските брегове; във връзка с това призовава Комисията да представи на Парламента оценка на съответствието на тези предложения с международното право, по-специално с Женевската конвенция, и да представи други практически и правни пречки за изпълнението на тези предложения;

21.  призовава Комисията да разработи и представи амбициозна програма на ЕС относно миграцията, основана на всеобхватен и общ подход и на солидарност при пълно зачитане на основните права; във връзка с това призовава Комисията да включи амбициозни предложения за безопасен и законен достъп, преселване и презаселване, за издирване и спасяване;

22.  призовава Комисията да сложи край на всички политики, които са първопричина за миграционните потоци, включително нейната роля в световните икономически политики, общата селскостопанска политика във връзка с трети държави, както и споразуменията за свободна търговия;

23.  призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и държавите членки да направят преоценка на геополитическите и световните икономически първопричини за масовото изселване от дъгата на нестабилност, простираща се от Африка на юг от Сахара през Средиземно море до Южна Азия, и да признаят отговорността на ЕС, НАТО и държавите членки за постоянното състояние на война и хаос в тези региони; пояснява в това отношение, че засилването на сътрудничеството с Турция, обявено от Съвета, с оглед на положението в Сирия и Ирак не може да се нарече жизнеспособно решение от политическа и демократична гледна точка;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на председателя на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на председателите на парламентите на държавите членки.

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0414

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0448

(3)

Приети текстове, P8_TA(2014)0105.

Правна информация