Postup : 2015/2660(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0381/2015

Predkladané texty :

B8-0381/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 152kWORD 84k
27.4.2015
PE555.155v01-00
 
B8-0381/2015

predložený na základe vyhlásení Európskej Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o správe z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (2015/2660(RSP))


Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice

Uznesenie Európskeho parlamentu o správe z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (2015/2660(RSP))  
B8‑0381/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1951 a na dodatkový protokol k nemu,

–       so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2013 o opatreniach EÚ a členských štátov na zvládnutie toku utečencov v dôsledku konfliktu v Sýrii(1),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy(2),

–       so zreteľom na diskusie, ktoré sa vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci viedli od začiatku súčasného volebného obdobia z 22. júla 2014 o implementácii oznámenia o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie; zo 4. septembra 2014 o činnostiach agentúry FFRONTEX v Stredozemí a o osobitnej skupine pre Stredozemie; z 24. septembra 2014 o 5. výročnej správe Komisie o prisťahovalectve a azyle za rok 2013; o výročnej správe Európskeho podporného úradu pre azyl za rok 2013; o spoločnej pracovnej skupine „Mare“,

–       so zreteľom na výročné správy osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva migrantov, najmä na správu o riadení vonkajších hraníc EÚ a jej vplyve na ľudské práva migrantov uverejnenú v apríli 2013 a správu o pracovnom vykorisťovaní migrantov uverejnenú v apríli 2014,

–       so zreteľom na svoje uznesenie o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii zo 17. decembra 2014(3),

–       so zreteľom na 10 bodový akčný plán, ktorý navrhla Komisia pred mimoriadnym zasadnutím Európskej rady z 23. apríla 2015,

–       so zreteľom na vyhlásenie predsedu Junckera na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, že: „Prioritou je záchrana ľudských životov. Je treba konať okamžite a zvýšiť zdroje na záchranu životov.“,

–       so zreteľom na vystúpenie Martina Schultza, predsedu Európskeho parlamentu, na mimoriadnom samite 23. apríla 2015,

–       so zreteľom na vyhlásenie Európskej rady z 23. apríla 2015,

–       so zreteľom na vyhlásenie Pan Ki-muna, generálneho tajomníka OSN z 26. apríla 2015 pre noviny La Stampa, v ktorom sa uvádza, že „neexistuje vojenské riešenie ľudskej tragédie, ktorá sa odohráva v Stredozemnom mori,“ a že „je nevyhnutné, aby sme prijali holistický prístup, ktorý sa zameriava na hlavné príčiny, bezpečnosť a ľudské práva migrantov a utečencov, a je potrebné mať legálne a regulované imigračné siete“,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže od začiatku roka 2015 zahynulo podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu viac ako 1 554 migrantov a mnohí ďalší sú nezvestní; keďže viac ako 800 migrantov, ktorí sa utopili 19. apríla 2015, predstavuje najväčšiu tragédiu v Stredozemnom mori od druhej svetovej vojny;

B.     keďže za posledných dvadsať rokov zahynulo na mori viac než 30 000 osôb, čo zdôrazňuje potrebu urobiť všetko pre záchranu životov ľudí v nebezpečenstve a nevyhnutnosť, aby členské štáty vykonávali záchranné operácie na mori podľa medzinárodného námorného práva;

C.     keďže vďaka hliadkovacím, záchranárskym a kontrolným operáciám v rámci Mare Nostrum, ktoré začalo vykonávať Taliansko s cieľom zvýšiť humanitárne záchranné činnosti v Stredozemí, sa počas 364 dní existencie Mare Nostrum zachránilo 150 810 migrantov; keďže talianska vláda ukončila operáciu Mare Nostrum s odôvodnením, že predstavuje faktor, ktorý podporuje migrantov a pašerákov v pokusoch o prechod cez more, čo je úplne v rozpore s faktami; keďže odvtedy nenahradila Mare Nostrum žiadna pátracia a záchranná operácia rovnakého rozsahu z dôvodu nedostatočnej solidarity medzi členskými štátmi Európskej únie, ktoré si neplnia svoje povinnosti keďže koniec Mare Nostrum znamenal aj koniec veľkých lodí na šírom mori, ktoré boli určené výhradne na pátranie a záchranu v blízkosti líbyjského pobrežia, kde sa väčšina člnov s utečencami dostáva do ťažkostí;

D.     keďže spoločná operácia „Triton“, ktorú koordinuje agentúra FRONTEX a ktorá začala plne fungovať 1. novembra 2014, má mandát na kontrolu hraníc a nie na pátracie a záchranné akcie; keďže prostriedky určené pre Triton sa použili na pátranie a záchranu v koordinácii s talianskym pátracím a záchranným koordinačným centrom, čo viedlo k sťažnosti zo strany agentúry FRONTEX na taliansku pobrežnú stráž v súvislosti s využívaním svojich zdrojov na otvorenom mori; keďže strojnásobenie rozpočtu Triton, ako sa o tom rozhodlo vo štvrtok 24. apríla 2015 na zasadnutí Európskej Rady, nezníži vzhľadom na mandát agentúry FRONTEX, typ používaného vybavenia a súčasné obmedzenie operačnej oblasti na 30 míľ, počet úmrtí migrantov na mori;

E.     keďže možnosti pre ľudí, ktorí potrebujú ochranu na legálny vstup do EÚ sú veľmi obmedzené; keďže odhady naznačujú, že 90 % žiadateľov o azyl v skutočnosti vstúpi na územie EÚ nelegálne; keďže počet udelených schengenských víz sýrskym štátnym príslušníkom v priebehu vojny v Sýrii dramaticky klesol, z 30 000 v roku 2010 takmer na nulu v roku 2013;

F.     keďže štáty susediace so Sýriou podľa UNHCR prijali približne 3,9 milióna utečencov zo Sýrie; keďže členské štáty EÚ prijali prostredníctvom programu presídľovania UNHCR iba 37 000 sýrskych utečencov, hoci UNHCR žiada o presídlenie 10 % (370 000) sýrskych utečencov a momentálne hľadá prinajmenšom 130 000 miest na presídlenie utečencov s osobitnou potrebou ochrany; keďže 13 členských štátov doteraz nepresídlilo ani jediného utečenca;

G.     keďže EÚ a jej členské štáty tým, že stavajú ploty a čoraz viac uzatvárajú svoje hranice pred migrantmi a utečencami bez toho, aby poskytli možnosť bezpečného a zákonného vstupu do EÚ, prispievajú k podpore zločinného a nebezpečného obchodu s prevádzaním ľudí; keďže EÚ a jej členské štáty preto zlyhávajú pri poskytnutí primeranej odozvy na úmrtia v Stredomorí a utečeneckú krízu v našom susedstve;

H.     keďže popri zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci (Rady SVV) 12. marca 2015 ministri vnútra Francúzska, Nemecka, Španielska a Európska komisia diskutovali o návrhu talianskeho ministra vnútra Angelina Alfana zabezpečovať pátranie a záchranu a námornú kontrolu hraníc EÚ externe prostredníctvom krajín ako Egypt alebo Tunisko, ktoré by zachránených migrantov dopravili na svoje pobrežie; keďže tento návrh je zameraný na vytvorenie skutočného efektu odstrašenia, aby menej migrantov bolo ochotných riskovať svoje životy za dosiahnutie brehov Európy; keďže na zasadnutí Rady SVV sa diskutovalo o možnosti zriadiť utečenecké tábory v severnej Afrike a možnosti spracúvať žiadosti o azyl v týchto táboroch;

1.      vzdáva úctu mužom, ženám a deťom, ktorí za posledný rok zomreli pri pokuse dostať sa do bezpečia v Európe a vyjadruje úprimnú sústrasť, solidaritu a podporu rodinám obetí; vyzýva EÚ a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie pri identifikácii tiel a nezvestných osôb a upovedomili ich príbuzných;

2.      uznáva potrebu radikálneho a bezodkladného posunu v migračnej a azylovej politike; v tejto súvislosti odsudzuje vyhlásenie Európskej rady z 23. apríla 2015, v ktorom sa namiesto toho zdôrazňuje potreba posilniť pevnosť, ktorou je Európa, prostredníctvom represívnych opatrení a zaobchádzať s migrantmi ako s hrozbou namiesto okamžitého pokúsili zachrániť ich životy;

3.      pripomína, že EÚ a jej členské štáty majú zodpovednosť voči utečencom a migrantom, ktorí utekajú pred vojnou, chaosom, biedou, hladom a smrťou a ktorí trpia v dôsledku globálnych neoliberálnych hospodárskych politík;

4.      odsudzuje rozhodnutie strojnásobiť rozpočet operácie FRONTEX Triton, ktorá bola vo vyhlásení Európskej rady mimoriadne pokrytecky predstavená ako opatrenie na pátranie a záchranu; v tejto súvislosti pripomína vyhlásenie riaditeľa agentúry FRONTEX pre denník The Guardian pred mimoriadnym samitom o tom, že Triton nemôže byť proaktívnou pátracou a záchrannou operáciou, keďže agentúra FRONTEX na to nemá mandát, pričom toto vyhlásenie sa v záverečnom vyhlásení Európskej rady z 23. apríla 2015 nepopiera; v tejto súvislosti varuje Komisiu a Radu, že Parlament vo svojej úlohe spoluzákonodarcu odmietne rozpočet na rok 2016, ak v ňom nebude aj konkrétne ustanovenie o pátraní a záchrane; a odmietne tiež každé poskytnutie dodatočných prostriedkov na rok 2015, ak nebudú vyčlenené výlučne na pátranie a záchranu a na humanitárnu podporu s cieľom zachraňovať životy; vyzýva na obmedzenie fungovania agentúry FRONTEX a presun jej rozpočtu na opatrenia zamerané na záchranu životov vrátane pátrania a záchrany, presúvania a presídľovania;

5.      konštatuje, že medzi členskými štátmi neexistuje konsenzus o potrebnom politickom posune, ktorý by riešil úmrtia v Stredozemí, a považuje za neprijateľné, že vlády na seba navzájom zvaľujú vinu za nedostatočné kroky; preto žiada vytvorenie koalície ochotných členských štátov, ktoré sú pripravené ujať sa vedúcej pozície pri vzniku viacnárodnej pátracej a záchrannej operácie na záchranu životov a pri vytváraní mechanizmu na zvýšenie solidarity a vzájomnú podporu pri prijímaní utečencov, ktorý by zahŕňal aj finančné prostriedky EÚ; požaduje dostatočný počet členských štátov, ktoré sú odhodlané spolupracovať v záujme spustiť postup posilnenej spolupráce, aby dosiahli tieto ciele;

6.      víta, že niektoré členské štáty na základe záväzku zo zasadnutia Rady 23. apríla 2015 poskytli lode, ktoré sa využijú výlučne na pátranie a záchranu na otvorenom mori a naliehavo žiada ostatné členské štáty, aby poskytli vybavenie vrátane lodí, ktoré sa môžu umiestniť na šírom mori a ktoré by boli zamerané výlučne na pátranie a záchranu na otvorenom mori, aby bolo možné vykonávať rozšírenú operáciu Mare Nostrum, ktorá by predstavovala robustnú viacnárodnú pátraciu a záchrannú operáciu, na čele ktorej by stáli krajiny ochotné vykonať kroky zamerané výlučne na záchranu životov;

7.      odsudzuje rozhodnutie Európskej rady sústrediť všetko úsilie vrátanie využitia armády na boj proti pašerákom a ničenie och plavidiel pozdĺž pobrežia Líbye a iných severoafrických štátov a vyzýva EÚ a členské štáty, aby sa v tejto súvislosti nezapájali do civilno-vojenských operácií SBOP;

8.      varuje pred možným vplyvom návrhu Rady „využiť EUROPOL pri vyhľadávaní a žiadaní o odstránenie internetového obsahu využívaného prevádzačmi na lákanie migrantov a utečencov v súlade s ústavami štátov“, keďže by sa mohol vyžívať aj na narúšanie internetovej komunikácie medzi migrantmi navzájom a medzi nimi a podpornými a solidárnymi spoločenstvami, ktoré v posledných mesiacoch prispeli k záchrane tisícov životov; žiada, aby sa táto obava zohľadnila, ak EUROPOL alebo iný orgán bude vykonávať takéto kroky;

9.      odsudzuje, že vzhľadom na mimoriadnu náročnosť rozlíšenia medzi útekom pred vojnou, pred diktátorskými režimami alebo pred milíciami a útekom pred hospodárskou katastrofou, neboli podané žiadne návrhy na zabezpečenie bezpečnosti a zákonného prístupu do EÚ pre žiadateľov o azyl a hospodárskych migrantov, a v tejto súvislosti žiada odvážne návrhy;

10.    žiada, aby sa humanitárne víza žiadateľom o azyl vydávali na všetkých veľvyslanectvách a konzulárnych úradoch členských štátov okamžite a žiada zavedenie povinných programov presídľovania na úrovni EÚ namiesto slabého dobrovoľného programu presídľovania, ktorý navrhuje Rada;

11.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby so zreteľom na súčasný masový príliv utečencov ihneď začali vykonávať smernicu o dočasnej ochrane (smernica 2001/55/ES);

12.    odsudzuje nejasnosť záväzku navýšiť núdzovú pomoc členským štátom v prvej línii; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v súvislosti s núdzovou pomocou predstavili odvážnejší a konkrétnejší návrh;

13.    odsudzuje neochotu Rady zaviazať sa k núdzovému presídľovaniu medzi všetkými členskými štátmi; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na základe návrhov UNHCR bezodkladne spustili pilotný program presídľovania pre sýrskych a eritrejských utečencov a tých, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana iných z krajín, ktorý by bol najskôr zameraný na Sýrčanov a Eritrejčanov zachránených na mori a vyložených z lodí v Grécku a v Taliansku, aby tým riešili súčasné a budúce príchody žiadateľov o azyl, utečencov a migrantov, ktorí sa do Európy dostanú cez more; vyzýva tiež Komisiu a členské štáty, aby preskúmali možnosť vzájomného uznávania rozhodnutí o udelení azylu;

14.    vyzýva Komisiu, aby ihneď pozastavila uplatňovanie nariadenia Dublin a bezodkladne navrhla radikálne alternatívy tohto nariadenia, ktoré neumožňuje efektívny prístup k azylu;

15.    zdôrazňuje potrebu rýchlej a úplnej transpozície a účinnej implementácie spoločného európskeho azylového systému (CEAS) všetkými členskými štátmi; vyzýva členské štáty, aby vo svojej transpozícii prijali vyššie normy ako tie, ktoré stanovuje CEAS;

16.    odsudzuje rozhodnutie Rady pristúpiť k urýchleniu vracania migrantov, pretože sa tým ohrozí právo na férové posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu; pripomína, že žiadnu krajinu na svete nemožno považovať za bezpečnú a že žiadosť každej osoby, ktorá žiada o azyl, by mala byť posúdená samostatne;

17.    odsudzuje zaisťovanie migrantov a žiada obmedzenie využívania zadržiavacích stredísk; podporuje úsilie, ktoré v tomto smere vyvinuli niektoré členské štáty a žiada alternatívy zaisťovania;

18.    vyzýva členské štáty, aby dodržiavali medzinárodnú zásadu nevyhostenia aj v praxi, nie len vo vyhláseniach;

19.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ihneď prerušili spoluprácu s tretími krajinami zameranú na zabraňovanie tomu, aby sa migranti a utečenci dostali na bezpečné miesto v Európe a posilňovanie hraničných kontrol v krajinách ako Eritrea, Sudán, Somálsko, Etiópia a Egypt, ktoré opúšťajú utečenci, a aby pozastavili chartúmsky a rabatský proces; v tejto súvislosti vzhľadom na správy OSN a mimovládnych organizácií o porušovaní ľudských práv egyptským a eritrejským režimom zdôrazňuje potrebu pozastaviť im všetku finančnú podporu;

20.    odmieta návrhy členských štátov založiť európske azylové centrá v tretích krajinách a zapojiť severoafrické krajiny do európskych pátracích a záchranných operácií s cieľom zachytávať utečencov a navracať ich naspäť na africké pobrežie; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby Parlamentu poskytla hodnotenie súladu týchto návrhov s medzinárodným právom, najmä so Ženevským dohovorom, a s inými praktickými a právnymi prekážkami vykonania týchto návrhov;

21.    vyzýva Komisiu, aby vytvorila a predstavila odvážnu agendu EÚ týkajúcu sa migrácie, založenú na holistickom a jednotnom prístupe a solidarite, ktorá by bola v úplnom súlade so základnými právami; v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby do nej zahrnula aj odvážne návrhy týkajúce sa bezpečného a zákonného prístupu, premiestňovania, presídľovania a pátrania a záchrany;

22.    žiada Komisiu, aby skoncovala so všetkými politikami, ktoré spôsobujú migračné toky, vrátane svojej úlohy v globálnej hospodárskej politike, spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vzťahu k tretím krajinám a dohôd o voľnom obchode;

23.    žiada vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členské štáty, aby opätovne prehodnotili geopolitické a globálne hospodárske príčiny masového odlivu z oblúku nestability, ktorý sa tiahne zo subsaharskej Afriky cez Stredozemie do južnej Ázie a priznali zodpovednosť EÚ, NATO a členských štátov za stav trvalej vojny a chaosu v týchto oblastiach; v tejto súvislosti konštatuje, že posilnenie spolupráce s Tureckom, ktoré ohlásila Rada s ohľadom na situáciu v Sýrii a Iraku, nemožno označiť za politicky a demokraticky priechodné riešenie;

24.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, predsedovi Komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedom parlamentov členských štátov.

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0414.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0448.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0105.

Právne oznámenie