Процедура : 2015/2662(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0392/2015

Внесени текстове :

B8-0392/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0180

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 118kWORD 56k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.166v01-00
 
B8-0392/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението на Малдивските острови (2015/2662(RSP))


Кристиан Дан Преда, Давор Иво Щир, Лара Коми, Траян Унгуряну, Дубравка Шуйца, Барбара Матера, Клод Ролен, Рафаеле Фито, Андрей Пленкович, Роберта Мецола, Ивана Малетич от името на групата PPE

European Parliament resolution on the situation in the Maldives (2015/2662(RSP))  
B8‑0392/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите предходни резолюции относно Малдивските острови,

–       като взе предвид съвместното изявление на Европейския съюз на място относно принципите на правовата държава на Малдивските острови от 24 февруари 2015 г.,

–       като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно присъдата на бившия президент на Малдивските острови Мохамед Нашид от 14 март 2015 г.,

–       като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно възстановяването на смъртното наказание на Малдивските острови на 30 април 2014 г.,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Малдивските острови са страна,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че на 13 март 2015 г. бившият президент на Малдивските острови Мохамед Нашид беше осъден от наказателен съд по обвинения съгласно законодателството за борба с тероризма на 13 години лишаване от свобода;

Б.     като има предвид твърденията, че бившият президент Мохамед Нашид е разпоредил отвличането и задържането на председателя на Наказателния съд, съдия Абдула Мохамед, през януари 2012 г.;

В.     като има предвид сведенията, че на бившия президент Мохамед Нашид е било ефективно отказано надлежно процесуално представителство по време на изслушването в съда на 23 февруари 2015 г. и достъп до копията от документите по съдебното производство, необходими за подаването на жалба; като има предвид, че следователно бившият президент Мохамед Нашид не е имал възможността да обжалва присъдата своевременно и съобразно установения ред;

Г.     като има предвид, че осъждането на бившия президент Мохамед Нашид би могло да подкопае доверието на народа в независимостта на съдебната система;

1.      подчертава, че осъждането на бившия президент Мохамед Нашид по обвинения съгласно законодателството за борба с тероризма повдига много сериозни въпроси относно принципите на правовата държава на Малдивските острови;

2.      подчертава, че зачитането на принципите на правовата държава, правото на справедлив процес, надлежното съдопроизводство и независимостта на съдебната система, в съответствие с разпоредбите на Международния пакт за граждански и политически права, са основни елементи на демократичния процес; подчертава, че всички граждани на Малдивските острови, включително бившия президент Нашид, трябва да бъдат третирани съобразно тези принципи, които са важни за едно плуралистично общество;

3.      призовава ЕС да продължи да наблюдава положението на Малдивските острови; подчертава, че зачитането на принципите на правовата държава е въпрос, който следва да бъде разгледан по време на сесията относно Малдивските острови на всеобщия периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека;

4.      отправя призив за спокойствие на Малдивските острови и призовава действията на всички страни да бъдат умерени, отговорни, сдържани и да се защитават конституционните права и свободи;

5.      изразява загриженост във връзка с решението на правителството на Малдивските острови през април 2014 г. да се наруши мораториумът върху прилагането на смъртно наказание, включително по отношение на непълнолетни и малолетни правонарушители, и настоятелно призовава правителството на Малдивските острови да запази мораториума;

6.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, Съвета, Комисията и правителството и парламента на Малдивските острови.

Правна информация