Procedūra : 2015/2662(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0392/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0392/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0180

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 142kWORD 53k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.166v01-00
 
B8-0392/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Ivana Maletić PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP))  
B8-0392/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Maldīviju,

–       ņemot vērā Savienības 2014. gada 24. februāra kopīgo vietējo paziņojumu par tiesiskumu Maldīvijā,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos jautājumos runaspersonas 2015. gada 14. marta paziņojumu par bijušā Maldīvijas prezidenta Mohamed Nasheed notiesāšanu,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos runaspersonas 2014. gada 30. aprīļa paziņojumu par aktīvāku nāvessoda piemērošanu Maldīvijā,

–       ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kuram Maldīvija ir līgumslēdzēja puse ,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Krimināltiesa ir notiesājusi bijušo Maldīvijas prezidentu Mohamed Nasheed, pamatojoties uz apsūdzībām saskaņā ar pretterorisma tiesību aktiem, un viņam 2015. gada 13 martā ir piespriests 13 gadu cietumsods;

B.     tā kā tiek apgalvots, ka bijušais prezidents Mohamed Nasheed 2012. gada janvārī ir pavēlējis nolaupīt un aizturēt Krimināltiesas galveno tiesnesi Abdullah Mohamed;

C.     tā kā bijušais prezidents Mohamed Nasheed ir paziņojis, ka viņam 2015. gada 23. februāra tiesas sēdē faktiski bija liegta tiesiskā pārstāvība un tiesas procesa kopiju pieejamība, kas nepieciešama apelācijas iesniegšanai; tā kā bijušais prezidents Mohamed Nasheed tāpēc nav varējis pienācīgā laikā un veidā iesniegt apelāciju pret spriedumu;

D.     tā kā bijušā prezidenta Mohamed Nasheed notiesāšana draud iedragāt iedzīvotāju uzticību tiesu iestāžu neatkarībai,

1.      uzsver, ka bijušā prezidenta Mohamed Nasheed notiesāšana, pamatojoties uz apsūdzībām saskaņā ar pretterorisma tiesību aktiem, rada ļoti nopietnas šaubas par tiesiskumu Maldīvijā;

2.      uzsver, ka saskaņā ar Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām (ICCPR) tiesībām tiesiskuma, tiesību uz taisnīgu tiesu, pienācīga tiesas procesa un tiesu iestāžu neatkarības ievērošana ir galvenie demokrātijas procesa elementi; uzsver, ka pret visiem Maldīvijas iedzīvotājiem, tostarp bijušo prezidentu M. Nasheed, ir jāizturas atbilstoši šiem principiem, kas paši par sevi ir nozīmīgi plurālistiskā sabiedrībā;

3.      aicina Eiropas Savienību arī turpmāk uzraudzīt stāvokli Maldīvijā; uzsver, ka tiesiskuma ievērošana būtu jāizskata ANO Cilvēktiesību padomes vispārējā regulārā pārskata sesijā par Maldīviju;

4.      aicina saglabāt mieru Maldīvijā un aicina visas puses rīkoties savaldīgi, atbildīgi un atturīgi un ievērot konstitucionālās tiesības un brīvības;

5.      ir nobažījies par Maldīvijas valdības 2014. gada aprīļa lēmumu apturēt nāvessoda izmantošanas moratoriju, tostarp lietās, kurās ir iesaistīti mazgadīgie likumpārkāpēji, un mudina Maldīvijas valdību saglabāt moratoriju;

6.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai un un Maldīvijas valdībai un parlamentam.

 

Juridisks paziņojums