Procedură : 2015/2662(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0392/2015

Texte depuse :

B8-0392/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/04/2015 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0180

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 109kWORD 56k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.166v01-00
 
B8-0392/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Maldive (2015/2662(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Ivana Maletić în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Maldive (2015/2662(RSP))  
B8‑0392/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Maldive,

–       având în vedere declarația locală comună a Uniunii Europene 24 februarie 2015 cu privire la statul de drept în Maldive,

–       având în vedere declarația din 14 martie 2015 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la condamnarea fostului președinte al Republicii Maldivelor, Mohamed Nasheed,

–       având în vedere declarația din 30 aprilie 2014 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la activarea pedepsei cu moartea în Maldive,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) la care Maldive este parte semnatară,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât la 13 martie 2015 fostul președinte al Republicii Maldivelor, Mohamed Nasheed, a fost condamnat de către o instanță penală la 13 ani de închisoare pentru acuzații în temeiul legislației împotriva terorismului;

B.     întrucât fostul președinte Mohamed Nasheed ar fi dispus răpirea și arestarea președintelui Curții Penale, Abdullah Mohamed, în ianuarie 2012;

C.     întrucât au existat informații potrivit cărora fostul președinte Mohamed Nasheed nu a avut dreptul la o reprezentare juridică adecvată în cadrul audierii din 23 februarie 2015, și nici acces la copiile procedurii judiciare, necesare pentru introducerea unei căi de atac; întrucât fostul președinte Mohamed Nasheed nu a avut posibilitatea de a introduce o cale de atac împotriva sentinței în timp util și într-o formă corespunzătoare;

D.     întrucât condamnarea fostului președinte Mohamed Nasheed riscă să submineze încrederea cetățenilor în independența sistemului judiciar,

1.      subliniază faptul că condamnarea fostului președinte Mohamed Nasheed pentru acuzații în temeiul legislației împotriva terorismului ridică întrebări serioase cu privire la statul de drept în Maldive;

2.      subliniază că respectarea statului de drept, a dreptului la un proces echitabil, a garanțiilor procedurale și independența sistemului judiciar, în conformitate cu prevederile din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), reprezintă elemente centrale ale procesului democratic; subliniază că toți cetățenii din Maldive, inclusiv fostul președinte Nasheed, trebuie să fie tratați în conformitate cu aceste principii, care sunt, la rândul lor, importante pentru o societate pluralistă;

3.      solicită UE să monitorizeze în continuare situația din Maldive; subliniază că respectarea statului de drept ar trebui să fie examinată în cadrul sesiunii periodice de evaluare universală a situației din Maldive a Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite;

4.      face apel la calm în Maldive și solicită tuturor părților să acționeze cu moderație, responsabilitate, să dea dovadă de reținere și să respecte drepturile și libertățile constituționale;

5.      este preocupat de decizia guvernului din Maldive din aprilie 2014 de a suspenda moratoriul privind utilizarea pedepsei cu moartea, inclusiv în cazuri care implică delincvenți minori, și îndeamnă guvernul din Maldive să mențină moratoriul;

6.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, precum și guvernului și parlamentului Republicii Maldivelor.

Notă juridică