Процедура : 2015/2662(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0395/2015

Внесени текстове :

B8-0395/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0180

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 127kWORD 64k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.169v01-00
 
B8-0395/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението на Малдивските острови (2015/2662(RSP))


Виктор Боштинару, Ричард Хауит, Вилия Блинкевичуте, Никола Капуто, Анди Кристя, Виорика Дънчила, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Марлене Мици, Алесия Мария Моска, Виктор Негреску, Клаудия Тапардел, Нина Гил от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението на Малдивските острови (2015/2662(RSP))  
B8‑0395/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите предходни резолюции,

–       като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно присъдата на бившия президент на Малдивските острови Мохамед Нашид от 14 март 2015 г.,

–       като взе предвид изявлението на Върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн относно съдебния процес срещу бившия президент Мохамед Нашид от 18 март 2015 г.,

–       като взе предвид изявлението от 19 март 2015 г. на специалния докладчик на ООН относно независимостта на съдиите и адвокатите Габриела Кнаул относно невъзможността за постигане на демокрация без справедливо и независимо правосъдие на Малдивските острови,

–       като взе предвид окончателния доклад на мисията на ЕС за наблюдение на парламентарните избори в Република Малдиви от 22 март 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че политическото напрежение на Малдивските острови нараства с редовните протести, сблъсъците между демонстранти, престъпни групи и полиция, като от февруари насам са били задържани най-малко 140 протестиращи, голяма част от които са били освободени при условия, които силно ограничават техните права да участват в други демонстрации, според Амнести Интернешънъл;

Б.     като има предвид, че на 13 март 2015 г. бившият президент Мохамед Нашид беше осъден на 13 години лишаване от свобода съгласно Закона за борба с тероризма на Малдивските острови от 1990 г. с обвинението, че докато е заемал длъжността президент на страната, е разпоредил незаконното задържане на председателя на Наказателния съд Абдула Мохамед през 2012 г.; като има предвид, че г-н Нашид отхвърли обвинението;

В.     като има предвид, че съдебният процес на бившия президент Нашид започна в деня след неговото задържане и приключи след едва единадесет изслушвания за деветнадесет дни; като има предвид, че Върховният комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн описа съдебния процес като прибързан процес, който изглежда нарушава законите и практиките на самите Малдивски острови, както и международните стандарти за справедлив процес, в много отношения; като има предвид, че специалният докладчик на ООН относно независимостта на съдиите и адвокатите Габриела Кнаул изрази дълбока загриженост във връзка с незачитането на най-основните принципи на справедлив процес и надлежно съдопроизводство в рамките на наказателното производство срещу г-н Нашид и заяви, че този процес е не само безспорно нарушение на международните задължения на Малдивските острови в областта на правата на човека съгласно Международния пакт за граждански и политически права, но е и подигравка с националната конституция;

Г.     като има предвид, че говорителят на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията посочи, че осъждането на бившия президент Нашид повдигна много сериозни въпроси относно надлежното съдопроизводство и че в случай на обжалване на присъдата производството по обжалването следва да бъде справедливо и прозрачно, като добави също така, че Европейският съюз призовава действията на всички страни от Малдивските острови да бъдат отговорни и да се защитават конституционните свободи;

Д.     като има предвид, че до момента по делото срещу бившия президент Нашид не е подадена жалба; като има предвид, че неговите адвокати обвиниха наказателния съд, че му е попречил да подаде жалба, като е създал процедурни пречки; като има предвид, че на 24 март 2015 г. малдивското правителство отправи покана до Организацията на обединените нации, Европейския съюз и Общността на нациите да изпратят наблюдатели на производството по обжалване на г-н Нашид;

Е.     като има предвид, че бившите министри на отбраната Толхат Ибрахим и Мохамед Назим неотдавна бяха осъдени съответно на 10 и 11 години лишаване от свобода, докато бившият заместник-председател на парламента Ахмед Назим беше осъден на 25 години затвор на Малдивските острови; като има предвид твърденията, че тези съдебни процеси също са били съпроводени от нередности;

Ж.    като има предвид, че политическата намеса в правораздаването на Малдивските острови подкопава доверието в съдебната система вътре в страната и в международен план; като има предвид, че сведенията за задържането и сплашването на опонентите на правителството допринася за утвърждаването на атмосфера на нестабилност в страната; като има предвид, че Амнести Интернешънъл твърди, че правата на човека на Малдивските острови са сериозно подкопани и застрашени от допълнително влошаване на положението, тъй като правителството не изпълнява своето задължение да спре тази тенденция, докато правозащитните неправителствени организации (НПО) са изправени пред зачестяващи нападения, сплашване и тормоз в страната;

1.      изразява загриженост във връзка със задълбочаващата се политическа криза на Малдивските острови; призовава всички страни да се въздържат от действия, които могат да влошат още повече кризата, и да спазват духа на демокрацията и принципите на правовата държава;

2.      призовава за незабавно прекратяване на насилието срещу мирните протестиращи и припомня на силите за сигурност задължението им да защитават мирните демонстранти срещу престъпните групи, използващи насилие; призовава извършителите на такива нападения да бъдат подведени под съдебна отговорност;

3.      призовава за будещ доверие и приобщаващ политически процес, с участието на всички демократични сили, с цел възстановяване и запазване на стабилността на Малдивските острови и възобновяване на прехода към демокрация; призовава за незабавно прекратяване на сплашването на политическите опоненти;

4.      изразява съжаление във връзка със сериозните нередности в съдебния процес срещу бившия президент Мохамед Нашид; призовава всички страни да работят заедно за преодоляване на отрицателните последици от тези нередности, с цел да се гарантира надмощието на правосъдието в един свободен, справедлив и прозрачен процес; призовава съответните съдебни органи да улеснят подаването на жалба от страна на г-н Нашид; настоява, че при евентуално обжалване на присъдата правата на г-н Нашид трябва да се зачитат изцяло в съответствие с международните задължения на Малдивските острови, националната конституция и международните стандарти; настоятелно призовава делегацията на ЕС в Шри Ланка и Малдивските острови да следи отблизо производството по обжалване;

5.      призовава за незабавно прекратяване на политическата намеса в съдебната система на Малдивските острови и за нейното деполитизиране; призовава за спешни реформи, които да гарантират независимостта и безпристрастността на малдивската съдебна система с цел възстановяване на доверието в нейното функциониране вътре в страната и в международен план; подчертава, че тези реформи следва да бъдат одобрени и приложени незабавно;

6.      настоятелно призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията и Европейската служба за външна дейност да продължат да наблюдават отблизо политическото положение на Малдивските острови и да изпълняват по-активна роля в двустранните отношения на ЕС със страната и в рамките на международните многостранни форуми с цел постигане на стабилност, укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава, и гарантиране на пълно зачитане на правата на човека и основните свободи в страната;

7.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, парламентите и правителствата на държавите членки и парламента и правителството на Република Малдиви.

Правна информация