Procedură : 2015/2662(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0395/2015

Texte depuse :

B8-0395/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/04/2015 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0180

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 123kWORD 63k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.169v01-00
 
B8-0395/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Maldive (2015/2662(RSP))


Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Neena Gill în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Maldive (2015/2662(RSP))  
B8‑0395/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

–       având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant al UE/Vicepreședintelui Comisiei privind condamnarea fostului președinte al Republicii Maldivelor, Mohamed Nasheed, la 14 martie 2015,

–       având în vedere declarația Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, privind procesul intentat fostului președinte Mohamed Nasheed, la 18 martie 2015,

–       având în vedere declarația din 19 martie 2015 a Raportorului special al ONU privind independența judecătorilor și avocaților, Gabriela Knaul, privind faptul că fără o justiție echitabilă și independentă nu poate exista democrație în Maldive,

–       având în vedere raportul final al misiunii UE de observare a alegerilor la alegerile parlamentare din Republica Maldivelor din 22 martie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât tensiunea politică este în creștere în Maldive, cu proteste și ciocniri frecvente între demonstranți, bande și poliție și cel puțin 140 de protestatari arestați din februarie, mulți dintre aceștia fiind eliberați în condiții care limitează considerabil drepturile lor de a participa la alte demonstrații, potrivit Amnesty Internațional;

B.     întrucât, la 13 martie 2015, fostul președinte Mohamed Nasheed a fost condamnat la 13 ani în temeiul Legii maldiviene privind combaterea terorismului din 1990, sub acuzația că ar fi ordonat, în calitate de președinte al țării, arestarea ilegală a judecătorului-șef din cadrul Curții penale, Abdullah Mohamed, în 2012; întrucât dl Nasheed a respins această acuzație;

C.     întrucât procesul fostului președinte Nasheed a început în ziua următoare arestării sale și s-a încheiat după doar 11 audieri în 19 zile; întrucât Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, a descris procesul său ca „un proces precipitat care pare să contravină propriilor legi și practici maldiviene, precum și standardelor internaționale ale unui proces echitabil în mai multe privințe”; întrucât Raportorul special al ONU privind independența judecătorilor și avocaților, Gabriela Knaul, și-a exprimat profunda îngrijorare „cu privire la lipsa de respect pentru principiile fundamentale ale unui proces echitabil și respectării garanțiilor procedurale pe parcursul procesului penal împotriva dlui Nasheed” și a afirmat că acest proces „nu a fost doar o încălcare clară a obligațiilor internaționale ale Republicii Maldivelor referitoare la drepturile omului în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, ci a batjocorit, de asemenea, propria constituție a statului”;

D.     întrucât purtătorul de cuvânt al Înaltului Reprezentant al UE/Vicepreședintelui Comisiei a afirmat că condamnarea fostului președinte Nasheed a ridicat semne de întrebare foarte serioase cu privire la respectarea garanțiilor procedurale și că, în cazul în care hotărârea de condamnare ar fi atacată, procedura de recurs trebuie să fie corectă și transparentă, adăugând în același timp faptul că Uniunea Europeană invită toate părțile din Maldive să acționeze în mod responsabil și să respecte libertățile constituționale;

E.     întrucât, până în prezent, nu a fost introdusă nicio cale de atac în cazul fostului președinte Nasheed; întrucât echipa sa de avocați a acuzat Curtea penală că îl împiedică să introducă o cale de atac prin obstacole procedurale; întrucât, la 24 martie 2015, guvernul din Maldive a adresat o invitație Națiunilor Unite, Uniunii Europene și Commonwealth de a observa procedura de recurs care îl vizează pe dl Nasheed;

F.     întrucât foștii miniștri ai apărării, Tholhath Ibrahim și Mohamed Nazim, au fost condamnați recent la 10 și, respectiv, 11 ani de închisoare, în timp ce fostul vicepreședinte al Majilis, Ahmed Nazim, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare în Maldive; întrucât se pare că și aceste procese au fost afectate de neregularități grave;

G.     întrucât ingerințele politice în sistemul judiciar maldivian subminează credibilitatea pe plan intern și internațional a sistemului judiciar al țării; întrucât arestarea și intimidarea raportată a opozanților guvernului contribuie la un climat de instabilitate în țară; întrucât Amnesty International susține că drepturile omului în Maldive au fost grav erodate și sunt expuse riscului de accentuare a deteriorării, deoarece guvernul nu și-a îndeplinit obligația de a stopa această tendință, în timp ce ONG-urile din domeniul drepturilor omului se confruntă cu atacuri, acte de intimidare, hărțuiri din ce în ce mai numeroase în această țară,

1.      își exprimă îngrijorarea cu privire la agravarea crizei politice din Maldive; invită toate părțile implicate să se abțină de la orice acțiune care ar putea agrava și mai mult această criză și să acționeze în spiritul democrației și al statului de drept;

2.      solicită încetarea imediată a violențelor împotriva protestatarilor pașnici și reamintește forțelor de securitate datoria lor de a proteja demonstranții pașnici de grupurile violente; solicită aducerea în fața justiției a autorilor acestor atacuri violente;

3.      solicită un proces politic credibil și favorabil incluziunii, cu participarea tuturor forțelor democratice, cu scopul de a restaura și a menține stabilitatea în Maldive, precum și de a plasa țara înapoi pe calea tranziției spre democrație; solicită încetarea imediată a actelor de intimidare a oponenților politici;

4.      deplânge gravele nereguli înregistrate în cadrul procesului fostului președinte Mohamed Nasheed; solicită tuturor părților să colaboreze pentru a remedia consecințele negative ale acestor nereguli, cu scopul de a asigura faptul că justiția prevalează într-un proces liber, corect și transparent; invită autoritățile judiciare în cauză să faciliteze introducerea unei căi de atac de către dl Nasheed; insistă asupra faptului că, în cazul în care hotărârea de condamnare a dlui Nasheed ar fi atacată, drepturile acestuia trebuie să fie pe deplin respectate în conformitate cu obligațiile internaționale ale Republicii Maldivelor, cu propria constituție națională, precum și cu standardele internaționale; solicită insistent Delegației UE în Sri Lanka și Maldive să urmărească îndeaproape procedura de recurs;

5.      solicită încetarea imediată a ingerințelor politice în sistemul judiciar din Maldive și depolitizarea acestuia; solicită realizarea unor reforme urgente pentru a asigura independența și imparțialitatea sistemului judiciar din Maldive cu scopul de a restaura încrederea pe plan intern și internațional în funcționarea acestuia; subliniază faptul că aceste reforme ar trebui aprobate și puse în aplicare fără întârziere;

6.      îndeamnă Înaltul Reprezentant al UE/Vicepreședintele Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă să continue să monitorizeze îndeaproape situația politică din Maldive și să joace un rol proactiv în cadrul relațiilor bilaterale ale UE cu această țară și în cadrul forurilor multilaterale internaționale pentru a se ajunge la stabilitate, a consolida democrația și statul de drept, precum și pentru a garanta respectarea deplină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în această țară;

7.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și parlamentului și guvernului Republicii Maldivelor.

Notă juridică