Процедура : 2015/2662(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0397/2015

Внесени текстове :

B8-0397/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0180

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 129kWORD 66k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.171v01-00
 
B8-0397/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника на дейността


относно положението на Малдивските острови (2015/2662(RSP))


Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Джефри Ван Орден, Беатрикс фон Щорх от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението на Малдивските острови (2015/2662(RSP))  
B8‑0397/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–       като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

–       като взе предвид съвместното местно изявление от 30 септември 2014 г. относно заплахите за гражданското общество и правата на човека на Малдивските острови, направено от делегацията на ЕС и посолствата на държавите — членки на ЕС, Норвегия и Швейцария в Коломбо, акредитирани към Малдивските острови,

–       като взе предвид изявлението от 12 март 2015 г. на председателя на Делегацията за Южна Азия по повод на задържането на бившия президент на Малдивските острови г-н Нашид и писмото от 10 април 2015 г. на председателя на комисията по външни работи на ЕП до министъра на външните работи на Република Малдиви,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че на 13 март 2015 г. Мохамед Нашид, първият демократично избран президент на Малдивските острови, с дълга лична история на човек, посветил живота си на каузите за мирна борба и плуралистична демокрация, беше осъден на 13 години лишаване от свобода по политически мотивирани обвинения в тероризъм;

Б.     като има предвид, че задържането на г-н Нашид стана само няколко седмици, след като важен съюзник напусна управляващата коалиция на действащия президент Абдула Ямин, за да обедини усилия с опозиционната Малдивска демократическа партия на Нашид;

В.     като има предвид, че спорното съдебно дело не отговаряше на националните и международните стандарти в областта на правосъдието, въпреки призива на ООН за справедливост и прозрачност при съдебното производство срещу бившия президент Нашид: той беше малтретиран извън съдебната зала и често му беше отказвано процесуално представителство, като съдът отказа да изслуша свидетелите, призовани от неговата защита, неговият правен екип не получи достатъчно време за подготовка на защитата срещу повдигнатите обвинения и Наказателният съд отказа да предаде на екипа по защитата доклада по делото, който им беше необходим за подаването на жалба;

Г.      като има предвид, че силно политизираната малдивска съдебна система, при която често липсват юристи с призната юридическа квалификация, дава поводи за безпокойство, тъй като съдиите, и по-специално членовете на Върховния съд, пазители на Конституцията, в продължение на години злоупотребяват с правомощията си и работят в полза на управляващата в момента партия;

Д.     като има предвид, че наскоро приетият от малдивския парламент закон, който лишава лицата, изтърпяващи наказание – лишаване от свобода, от правото да членуват в политически партии, е изготвен така, че да попречи на бившия президент Нашид да участва в президентските избори през 2018 г.;

Е.     като има предвид, че процесът на президентските избори през 2013 г. беше белязан от нередности, закъснения, съдебна намеса при определянето на графика за отделните турове и при провеждането на самите избори, както и от нападения срещу независимата избирателна комисия и политическо сплашване;

Ж.    като има предвид, че други опозиционни политици, като например бившият министър на отбраната Толат Ибрахим и някои съперници в рамките на самата партия на Ямин Абдул Гайюм и правителствената коалиция, като например Мохамед Назим, бяха осъдени с помощта на политизираната съдебна система;

З.      като има предвид, че политиците от опозицията продължават да бъдат редовно сплашвани, както и че в скорошен доклад на комисията по правата на човека на парламентарните представители към Интерпарламентарния съюз Малдивските острови бяха посочени като една от държавите с най-лоши показатели в света по извършването на нападения, тормоз и сплашване на депутати от опозицията;

И.     като има предвид, че режимът пречи на свободата на събиранията, като мачка брутално привържениците на Нашид: от февруари са задържани най-малко 140 мирни демонстранти, които са били освободени при условия, силно ограничаващи техните права да участват в други демонстрации;

Й.     като има предвид, че политическата нестабилност поражда безпокойство във връзка с нарастваща ислямистка агресия на Малдивските острови, както и във връзка с броя на радикално настроените младежи, за които се твърди, че са се присъединили към ИДИЛ;

К.     като има предвид, че свободата на пресата е силно възпрепятствана през последните години и че трима журналисти бяха задържани, докато отразяваха политически демонстрации, призоваващи за освобождаването на Мохамед Нашид;

Л.     като има предвид, че журналистът Ахмед Рилван, който е критично настроен към правителството, „изчезна“ през август 2014 г. и все още го няма, като съществуват опасения, че е мъртъв;

М.    като има предвид, че престъпни и религиозни групи, според твърденията действащи в сътрудничество с полицията, често нападат институции, организации и лица, които критикуват действията на правителството, като по този начин създават атмосфера на сплашване на гражданското общество;

Н.     като има предвид, че организации на гражданското общество и защитници на правата на човека все повече са изправени пред тормоз, заплахи и нападения, включително Комисията по правата на човека на Малдивските острови, обвинена от Върховния съд в държавна измяна и подкопаване на Конституцията за това, че е представила доклад в рамките на всеобщия периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека;

О.     като има предвид, че Йенс Тойберг-Франдзен, помощник-главен секретар на ООН по политическите въпроси, призова правителството на Малдивските острови „да осигури възможност за разрешаване на политическите различия по мирен начин и да се стреми към сътрудничество с опозицията, в интерес на дългосрочната политическа стабилност в страната“;

П.     като има предвид, че работниците имигранти страдат от условията на принудителен труд, конфискуване на документите за самоличност и за пътуване, укриване или неплащане на заплати и заробване за дългове, като те са заплашени от малдивските органи с експулсиране заради протеста им срещу дискриминацията и насилието след поредица от нападения срещу работници имигранти;

Р.     като има предвид, че през 2014 г. парламентът на Малдивските острови гласува премахването на мораториума върху смъртното наказание, в сила от 1954 г., като по този начин се разрешава осъждането на непълнолетни лица на възраст от едва седем години, които могат да бъдат подведени под съдебна отговорност и да бъдат екзекутирани, щом навършат 18 години, като междувременно бъдат оставени да гният в затвора дотогава; като има предвид, че това противоречи на международните задължения на Малдивските острови в областта на правата на човека, в качеството й на държава — страна по Конвенцията за правата на детето;

1.      призовава правителството на Малдивските острови:

• незабавно и безусловно да освободи бившия президент Нашид и бившите министри на отбраната Ибрахим и Назим и да свали всички обвинения срещу тях;

• да предприеме необходимите мерки за възстановяване на доверието в своя ангажимент по отношение на демокрацията, независимостта на съдебната власт, както и принципите на правовата държава, включително зачитане на свободата на словото и свободата на събиранията, както и съблюдаване на принципа за провеждане на справедлив процес;

• да гарантира безпрепятственото функциониране на плуралистична демокрация, в която да могат да участват пълноправно не само лицата, които призовават за доминиране на консервативния ислям в политиката и обществото, но също така и демократично настроените, умерени мюсюлмани и поддръжниците на секуларизма, които се противопоставят уахабитско влияние на салафистите на Малдивските острови;

• да реформира съдебната система;

• да възстанови мораториума върху смъртното наказание;

• да осигури възможност за провеждането на подходящо разследване във връзка с изчезването на Ахмед Рилван и нападенията и заплахите срещу журналисти, представители на гражданското общество и независими институции;

2.      призовава Комисията и държавите членки да изготвят подробни предупреждения относно положението с правата на човека на Малдивските острови за туристи, планиращи да посетят страната;

3.      призовава ЕС и държавите членки, в случай на продължително забавяне на демократичния процес и влошаване на положението с правата на човека на Малдивските острови, да замразят активите в чужбина на членовете на малдивското правителство и на техни видни поддръжници от малдивската бизнес общност, както и да наложат забрана по отношение на пътуванията им;

4.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на държавите членки, както и на правителството на Малдивските острови.

Правна информация