Procedūra : 2015/2662(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0397/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0397/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0180

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 151kWORD 62k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.171v01-00
 
B8-0397/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Maldīvijā  (2015/2662(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP))  
B8-0397/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

–       ņemot vērā 2014. gada 30. septembrī Kolombo sniegto kopīgo paziņojumu par draudiem pilsoniskajai sabiedrībai un cilvēktiesībām Maldīvijā, ko sniedza Maldīvijā akreditētā ES delegācija un ES dalībvalstu delegācijas, Norvēģija un Šveice,

–       ņemot vērā Delegācijas attiecībām ar Dienvidāziju priekšsēdētājas 2015. gada 12. marta paziņojumu par bijušā Maldīvijas prezidenta M. Nasheed apcietināšanu un Ārlietu komitejas priekšsēdētāja vēstuli Maldīvijas Republikas ārlietu ministram,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 2015. gada 13. martā Maldīvijas pirmajam demokrātiski ievēlētajam prezidentam Mohamed Nasheed, kurš jau gadiem ilgi iestājās par nevardarbīgu cīņu un plurālu demokrātiju, pamatojoties uz politiski motivētiem apvainojumiem par terorismu, piesprieda 13 gadu ilgu cietumsodu;

B.     tā kā M. Nasheed apcietināja tikai dažas nedēļas pēc tam, kad no pašreizējā prezidenta Abdullah Yameen valdošās koalīcijas atšķēlās viens viņa galvenajiem sabiedrotajiem, lai sadarbotos ar M. Nasheed vadīto Maldīvijas Demokrātisko partiju (MDP);

C.     tā kā šis pretrunīgais tiesas process neatbilda nacionālajiem un starptautiskajiem tiesvedības standartiem, neraugoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas aicinājumu pret bijušo prezidentu M. Nasheed vērstajā tiesas procesā nodrošināt taisnīgumu un pārredzamību; tā kā ārpus tiesas zāles pret viņu tika pielietota vardarbība un viņam bieži tika liegta tiesiskā pārstāvība, tiesa atteicās uzklausīt pierādījumus, ko sniedza viņu aizstāvošie liecinieki, M. Nasheed juristu grupai netika dots pietiekams laiks, lai izstrādātu aizstāvību pret izvirzītajām apsūdzībām, un krimināltiesa neļauj šai juristu grupai iepazīties ar ziņojumu par šo lietu, kas viņiem nepieciešams, lai iesniegtu apelāciju;

D.     tā kā jau daudzus gadus bažas rada tas, ka Maldīvijas tiesu sistēma ir ļoti politizēta un tiesnešiem bieži vien trūkst oficiāli atzītas juridiskās kvalifikācijas, jo tiesneši, it īpaši Augstākas tiesas locekļi —konstitūcijas sargi — gadiem ilgi ir ļaunprātīgi izmantojuši savas pilnvaras un darbojušies tobrīd valdošās partijas interesēs;

E.     tā kā nesen Maldīvijas parlaments pieņēma likumu, kas liedz cilvēkiem, kuri izcieš cietumsodu, būt par kādas politiskās partijas biedru, un ar šo likumu tiek mēģināts neļaut bijušajam prezidentam M. Nasheed iesaistīties 2018. gada prezidenta vēlēšanās;

F.     tā kā 2013. gada prezidenta vēlēšanu procesā tika pieļauti pārkāpumi, kavēšanās, tiesas iejaucās vēlēšanu posmu laika noteikšanā un vēlēšanu procesā, notika uzbrukumi neatkarīgajai vēlēšanu komisijai un tika veikta politiska iebiedēšana;

G.     tā kā citi opozīcijas politiķi, piemēram bijušais aizsardzības ministrs Tholath Ibrahim, un konkurenti paša Yameen Abdul Gayoom vadītajā partijā un valdības koalīcijā, piemēram, Mohamed Nazim, tika notiesāti ar politizētu tienešu palīdzību;

H.     tā kā opozīcija politiķi tiek regulāri iebaidīti un Parlamentu savienības komitejas parlamentāriešu cilvēktiesību jautājumos nesen sagatavotajā ziņojumā tika konstatēts, ka Maldīvijā ir viens no pasaulēs sliktākajiem stāvokļiem saistībā ar uzbrukumiem opozīcijā esošajiem parlamenta deputātiem, šo deputātu spīdzināšanu un iebiedēšanu;

I.      tā kā valdošais režīms apdraud pulcēšanās un biedrošanās brīvību, brutāli apspiežot M. Nasheed atbalstītājus, kopš februāra ir arestēti vismaz 140 miermīlīgi demonstranti, kuri vēlāk tika atlaisti ar nosacījumiem, kas būtiski ierobežo viņu tiesība piedalīties turpmākās demonstrācijās;

J.      tā kā politisko nestabilitāti vēl vairāk pastiprina bažas par islāmistu agresivitātes palielināšanos Maldīvijā un neapstiprinātas ziņas par to, ka liels skaits radikāli noskaņotu jaunu vīriešu ir pievienojušies ISIS;

K.     tā kā pēdējo gadu laikā būtiski ir ierobežota preses brīvība un arestēti trīs žurnālisti, kas aprakstīja politiskas demonstrācijas, kurās tika pieprasīts atbrīvot Mohamed Nasheed;

L.     tā kā pret valdību kritiski noskaņotais žurnālists Ahmed Rilwan, kurš "pazuda" 2014. gada augustā, vēl joprojām nav atrasts un pastāv aizdomas, ka viņš varētu būt miris;

M.    tā kā bandas un reliģiskas grupas — kas varētu būt uz vienu roku ar policiju — bieži uzbrūk iestādēm, organizācijām un atsevišķām personām, kuras ir kritiski noskaņotas pret valdības darbību, tādējādi iebiedējot pilsonisko sabiedrību;

N.     tā kā pilsoniskās sabiedrības organizācijas un cilvēktiesību aizstāvji arvien vairāk cieš no uzmākšanās, draudiem un uzbrukumiem, tostarp arī Maldīvijas Cilvēktiesību komiteja (HRCM), kuru Augstākā tiesa apsūdzēja valsts nodevībā un konstitūcijas graušanā, jo minētā komiteja iesniedza ziņojumu ANO Cilvēktiesību padomes vispārējam regulārajam pārskatam;

O.     tā kā ANO drošības politikas ģenerālsekretāra vietnieks Jens Toyberg-Frandzen aicināja Maldīvijas valdību "atļaut miermīlīgu opozīciju un meklēt ceļus, kā sadarboties ar opozīciju, lai valstī ilgtermiņā nodrošinātu politisko stabilitāti";

P.     tā kā šajā valstī ieceļojušie darba ņēmēji cieš no piespiedu darba un parādu saistībām, viņiem tiek atņemti identitātes un ceļošanas dokumenti, aizturēta algu izmaksa vai tās vispār netiek maksātas un Maldīvijas valdība ir draudējusi viņus izraidīt par protestiem pret diskrimināciju un vardarbību;

Q.     tā kā 2014. gadā Maldīvijas parlaments nobalsoja par to, lai atceltu nāvessodam noteikto moratoriju, kas bija spēkā no 1954. gada, tādējādi ļaujot notiesāt nepilngadīgos, sākot no septiņu gadu vecuma, kurus var atzīt par vainīgiem un turēt cietumā, līdz viņi sasniedz 18 gadu vecumu, kad tiek izpildīts piespriestais nāvessods; tā kā ar to tiek pārkāptas Maldīvijas kā Bērna tiesību aizsardzības konvenciju parakstījušas valsts starptautiskās cilvēktiesību saistības;

1.      aicina Maldīvijas valdību:

• nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot bijušo prezidentu M. Nasheed un bijušos aizsardzības ministrus T. Ibrahim un M. Nazim un atcelt visas pret viņiem izvirzītās apsūdzības;

• veikt nepieciešamās darbības, lai atjaunotu ticību, ka tā ievēro demokrātijas, tiesu sistēmas neatkarības un tiesiskuma, tostarp biedrošanās un pulcēšanās brīvības principus un pienācīga procesa, prasības;

• nodrošināt plurālas demokrātijas netraucētu darbību, kurā ir tiesīgi iesaistīties ne tikai tie, kas aicina, lai politika un sabiedrība darbotos atbilstīgi konservatīvā islāma principiem, bet arī demokrātiju atbalstoši mērenie musulmaņi un laicīguma atbalstītāji, kuri pretojas vahabisma un salafisma ietekmei;

• reformēt tiesu sistēmu;

• atjaunot moratoriju nāvessodam;

• ļaut rūpīgi izmeklēt Ahmed Rilwan nozušanas apstākļus un pret žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un neatkarīgām iestādēm vērstos uzbrukumus un tiem izteiktos draudus;

2.      aicina Komisiju un dalībvalstis izplatīt nopietnus brīdinājumus par cilvēktiesību stāvokli Maldīvijā tiem tūristiem, kuri plāno apmeklēt šo valsti;

3.      aicina ES un dalībvalstis gadījumā, ja Maldīvijā turpina pasliktināties demokrātijas un cilvēktiesību stāvoklis, iesaldēt Maldīvijas valdības locekļu un tās aktīvāko atbalstītāju no Maldīvijas uzņēmēju vidus ārvalstīs izvietotos aktīvus un noteikt viņiem ieceļošanas aizliegumu;

4.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, dalībvalstīm un Maldīvijas valdībai.

 

Juridisks paziņojums