Procedūra : 2015/2662(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0402/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0402/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0180

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 147kWORD 56k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.176v01-00
 
B8-0402/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP))


Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP))  
B8-0402/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas,

–       ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta 2015. gada 14. marta paziņojumu,

–       ņemot vērā Nāciju sadraudzības 2015. gada 23. februāra paziņojumu,

–       ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR),

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 22. februārī tika arestēts bijušais Maldīvijas prezidents Mohamed Nasheed no Demokrātiskās partijas, pamatojoties uz apsūdzībām terorismā, proti, par — kā tiek apgalvots — nelikumīgu tobrīd Krimināltiesas galvenā tiesneša Abdullah Mohamed arestu 2012. gada janvārī, kad M. Nasheed bija prezidents;

B.     tā kā Mohamed Nasheed tiesas procesa sākumā viņam bija liegta iespēja izmantot advokātu un pat tad, kad viņš atļauju uz tiesisko pārstāvību saņēma, advokātiem netika dots pietiekami daudz laika, lai sagatavotos viņa aizstāvībai;

C.     tā kā valsts pirmajam demokrātiski ievēlētajam vadītājam M. Nasheed apsūdzība sākumā tika atcelta, taču ģenerālprokurors izvirzīja viņam apsūdzību no jauna un panāca M. Nasheed arestu dažas dienas vēlāk saskaņā ar stingriem pretterorisma tiesību aktiem, izvirzot tādu pašu apsūdzību, un viņam tika piespriests 13 gadu cietumsods;

D.     tā kā spriedumu pieņēma četras dienas pēc tam, kad M. Nasheed advokāti pameta tiesu, protestēdami pret — kā viņi paziņoja — tendenciozu tiesas procesu, kura mērķis ir izpostīt M. Nasheed politisko karjeru, un vadošās cilvēktiesību aizstāvības grupas ir nodēvējušas šo procesu par stipri kļūdainu un par „taisnīgas tiesas parodiju“;

E.     tā kā tiesa noraidīja M. Nasheed advokātu iebildumus, ka divi tiesneši lietas izskatīšanā piedalīties nevar, jo viņi bija liecinājuši pret M. Nasheed tad, kad policija izmeklēja tiesneša arestu;

F.     tā kā aizvien spēcīgāka un vardarbīgāka iebiedēšanas kampaņa tiek vērsta pret valdības kritiķiem, tostarp plašsaziņas līdzekļiem, un turpinās cilvēktiesību garantiju mazināšana;

G.     tā kā vismaz 140 miermīlīgus protestētājus arestēja par to, ka viņi īstenoja savas tiesības uz vārda brīvību, tostarp vismaz trīs parlamenta deputātus no M. Nasheed Maldīvijas Demokrātiskās partijas, kā arī citus šīs partijas politiķus,

1.      ir stipri nobažījies par to, ka bijušā prezidenta Mohamed Nasheed notiesāšana, pamatojoties uz apsūdzībām saskaņā ar pretterorisma tiesību aktiem, rada ļoti nopietnas šaubas par pienācīgu tiesas procesu un draud iedragāt uzticību tiesu iestāžu neatkarībai Maldīvijā;

2.      prasa Maldīvijas valdībai nodrošināt, ka bijušā prezidenta tiesas process nav politiski motivēts un ka apelācijas procesi ir taisnīgi, pārskatāmi un atbilst starptautiskajiem standartiem, kā arī nodrošināt bijušajam prezidentam M. Nasheed visas viņam pienākošās tiesības, tostarp atbilstošu iespēju izmantot savus advokātus;

3.      atgādina Maldīvijai par tās starptautiskajiem pienākumiem sniegt minimālās taisnīgas tiesas garantijas un citu aizsardzību saskaņā ar Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR);

4.      aicina Maldīvijas valdību veikt steidzamus pasākumus, ar kuriem nostiprināt tiesu iestāžu objektivitāti, un nosoda vismaz 140 miermīlīgu protestētāju arestu par to, ka viņi, tostarp opozīcijas politiķi, pauda savus politiskos uzskatus;

5.      aicina Maldīvijas valdību izbeigt to „modrības“ komiteju locekļu nesodāmību, kuri ir izmantojuši vardarbību pret iedzīvotājiem, kas atbalsta reliģisku iecietību, pret miermīlīgiem protestētājiem, kritiskiem plašsaziņas līdzekļiem un pilsonisko sabiedrību;

6.      aicina Indijas valdību censties vairāk strādāt ar Maldīvijas valdību, lai panāktu cilvēktiesībām labvēlīgu situāciju, kas ir būtisks faktors demokrātisko procesu nostiprināšanai Maldīvijā;

7.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos / Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO Cilvēktiesību padomei un Maldīvijas valdībai un parlamentam.

 

Juridisks paziņojums