Procedură : 2015/2662(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0402/2015

Texte depuse :

B8-0402/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/04/2015 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0180

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 114kWORD 58k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.176v01-00
 
B8-0402/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Maldive (2015/2662(RSP))


Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria, Frédérique Ries în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Maldive (2015/2662(RSP))  
B8‑0402/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

–       având în vedere declarația Serviciului European de Acțiune Externă din 14 martie 2015,

–       având în vedere declarația Commonwealth-ului din 23 februarie 2015,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP),

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât fostul președinte maldivian Mohamed Nasheed, membru al Partidului Democrat, a fost arestat sub acuzația de terorism la 22 februarie pentru arestarea, presupus ilegală, în ianuarie 2012 a judecătorului-șef al Curții Penale, atunci când era președinte;

B.     întrucât lui Mohamed Nasheed i s-a refuzat accesul la un avocat la începutul procesului său, și chiar și atunci când i s-a permis reprezentarea juridică avocații nu au avut suficient timp pentru a pregăti apărarea sa;

C.     întrucât Nasheed, primul lider al țării ales în mod democratic, a fost inițial exonerat de acuzația adusă, dar, câteva zile mai târziu, procurorul general l-a acuzat din nou și l-a arestat în baza unor legi dure de combatere a terorismului în temeiul aceleiași acuzații, iar acesta a fost condamnat la 13 ani de închisoare;

D.     întrucât hotărârea a fost pronunțată la patru zile după ce avocații lui Nasheed au plecat în semn de protest împotriva a ceea ce au numit un proces părtinitor care viza distrugerea carierei sale politice, iar grupurile importante de apărare a drepturilor omului au numit un proces profund viciat și o „parodie de justiție”;

E.     întrucât instanța a respins obiecția avocaților lui Nasheed potrivit căreia doi dintre judecători nu erau adecvați să judece cauza, deoarece au depus mărturie împotriva lui Nasheed la o anchetă a poliției cu privire la arestarea judecătorului;

F.     întrucât se înregistrează o campanie intensificată și violentă de intimidare a criticilor guvernului, inclusiv a mass-mediei, precum și o erodare continuă a garanțiilor privind drepturile omului;

G.     întrucât cel puțin 140 de protestatari pașnici au fost arestați pentru faptul că și-au exercitat dreptul la liberă exprimare, inclusiv cel puțin trei deputați din Partidul Democrat Maldivian (PDM) al lui Nasheed, precum și alți politicieni din PDM,

1.      este profund preocupat de faptul că condamnarea fostului președinte Mohamed Nasheed pentru acuzații în temeiul legislației împotriva terorismului ridică întrebări foarte serioase cu privire respectarea garanțiilor procedurale și riscă să submineze încrederea în independența sistemului judiciar din Maldive;

2.      invită guvernul Republicii Maldivelor să asigure faptul că procesul fostului președinte nu este motivat din punct de vedere politic și că procedurile de recurs sunt echitabile și transparente și în conformitate cu standardele internaționale; solicită ca fostului președinte Nasheed să i se confere toate drepturile, inclusiv un acces adecvat la avocații săi;

3.      reamintește Republicii Maldivelor de obligațiile sale internaționale de a furniza garanții minime pentru un proces echitabil și alte protecții în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP);

4.      invită guvernul Republicii Maldivelor să ia măsuri urgente pentru a consolida imparțialitatea sistemului judiciar și condamnă arestarea a cel puțin 140 de protestatari pașnici pentru exprimarea opiniilor lor politice, între care se numără politicieni din opoziție;

5.      invită guvernul Republicii Maldivelor să pună capăt impunității pentru membrii milițiilor care au utilizat violența împotriva persoanelor care promovau toleranța religioasă, a protestatarilor pașnici, a mijloacelor de informare critice și a societății civile;

6.      invită guvernul Indiei să depună mai multe eforturi pe lângă guvernul Republicii Maldivelor pentru a crea un mediu propice drepturilor omului în Maldive, care este esențial pentru consolidarea proceselor democratice din Republica Maldivelor;

7.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Serviciului European de Acțiune Externă, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei Europene, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, precum și guvernului și parlamentului Republicii Maldivelor.

Notă juridică