NÁVRH USNESENÍ
PDF 116kWORD 49k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o uznání smíšené povahy obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kanadou


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Návrh usnesení Evropského parlamentu o uznání smíšené povahy obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kanadou  
B8‑0433/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na články 206, 207 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení vydané Komisí dne 27. dubna 2009 Radě za účelem zmocnění Komise k zahájení jednání o dohodě o hospodářské integraci s Kanadou,

–       s ohledem na znění dohody dokončené na dvoustranném summitu v Ottawě dne 26. září 2014,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že konečná dohoda zavádí rozsáhlou deregulaci obchodu mezi státy Evropské unie a Kanadou;

B.     vzhledem k tomu, že dohoda zahrnuje mechanismus pro řešení sporů mezi investory a státy a také ustanovení, jež spadají do pravomoci suverénních států, především v oblasti kultury, životního prostředí a veřejného zdraví;

C.     vzhledem k tomu, že z těchto důvodů se jedná o smíšenou dohodu, která musí být předložena vnitrostátním parlamentům k ratifikaci;

D.     vzhledem k tomu, že dohoda mezi EU a Jižní Koreou je považována za smíšenou dohodu;

1.      žádá Komisi, aby formálně zaručila smíšenou povahu konečné dohody mezi Evropskou unií a Kanadou;

2.      znovu opakuje svou žádost o vypuštění mechanismu pro řešení sporů, který je v konečné dohodě uveden;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

Právní upozornění