FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 43k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om anerkendelse af den blandende karakter af handelsaftalen mellem EU og Canada


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om anerkendelse af den blandende karakter af handelsaftalen mellem EU og Canada  
B8‑0433/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 206, 207 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Kommissionens henstilling til Rådet af 27. april 2009 om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger om en aftale om økonomisk integration med Canada,

–       der henviser til teksten til aftalen, der blev afsluttet på det bilaterale topmøde i Ottawa den 26. september 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at den afsluttede aftale indebærer en omfattende handelsmæssig deregulering mellem EU-staterne og Canada;

B.     der henviser til, den indeholder en tvistbilæggelsesordning mellem investorer og stater samt bestemmelser om suveræne staters jurisdiktion, navnlig inden for områderne kultur, miljø og folkesundhed;

C.     der henviser til, at det er en blandet aftale, der skal forelægges de nationale parlamenter til ratifikation;

D.     der henviser til, at aftalen mellem EU og Sydkorea betragtes som en blandet aftale;

1.      opfordrer Kommissionen til formelt at garantere den blandede karakter af aftalen indgået mellem EU og Canada;

2.      gentager anmodningen om at udelukke den tvistbilæggelsesordning, der er med i den afsluttede aftale;

3.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse