PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 107kWORD 46k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan unionin ja Kanadan välisen kauppasopimuksen sekamuotoisen luonteen tunnustamisesta


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin ja Kanadan välisen kauppasopimuksen sekamuotoisen luonteen tunnustamisesta  
B8-0433/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 206, 207 ja 218 artiklan,

–       ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2009 annetun komission suosituksen neuvostolle, jonka tarkoituksena on valtuuttaa komissio käynnistämään neuvottelut taloudellista yhdentymistä Kanadan kanssa koskevasta sopimuksesta,

–       ottaa huomioon 26. syyskuuta 2014 pidetyssä kahdenvälisessä Ottawan huippukokouksessa aikaansaadun sopimustekstin,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että sopimus johtaa kaupankäynnin sääntelyn laajamittaiseen purkamiseen Euroopan unionin valtioiden ja Kanadan välillä;

B.     toteaa, että se sisältää sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisumekanismin sekä suvereenien valtioiden toimivaltaan kuuluvia säännöksiä muun muassa kulttuurin, ympäristön ja kansanterveyden aloilla;

C.     toteaa tästä syystä, että kyseessä on sekamuotoinen sopimus, joka on annettava kansallisten parlamenttien ratifioitavaksi;

D.     toteaa, että EU:n ja Etelä-Korean välistä sopimusta pidetään sekamuotoisena sopimuksena;

1.      kehottaa komissiota takaamaan virallisesti Euroopan unionin ja Kanadan välisen kauppasopimuksen sekamuotoisen luonteen;

2.      toistaa pyyntönsä jättää riitojenratkaisumekanismi lopullisen sopimuksen ulkopuolelle;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus