PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 117kWORD 49k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o priznavanju mješovite prirode Sporazuma o trgovini između Europske unije i Kanade


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o priznavanju mješovite prirode Sporazuma o trgovini između Europske unije i Kanade  
B8-0433/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članke 206., 207. i 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Komisije Vijeću od 27. travnja 2009. o davanju odobrenja Komisiji za započinjanje pregovora u cilju postizanja sporazuma o gospodarskoj integraciji s Kanadom,

–       uzimajući u obzir konačan tekst Sporazuma prihvaćen na bilateralnom sastanku na vrhu održanom u Ottawi 26. rujna 2014.,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da konačnim sporazumom dolazi do široke deregulacije trgovine između država Europske unije i Kanade;

B.     budući da predmetni sporazum sadrži mehanizam za rješavanje sporova između investitora i država kao i odredbe koje se odnose na nadležnost suverenih država, posebice u područjima kulture, okoliša i javnog zdravlja;

C.     budući da je stoga riječ o mješovitom sporazumu koji bi trebalo uputiti nacionalnim parlamentima na ratifikaciju;

D.     budući da se sporazum između EU-a i Južne Koreje smatra mješovitim sporazumom;

1.      zahtijeva od Komisije da formalno zajamči mješovitu prirodu sporazuma o trgovini zaključenog između Europske unije i Kanade;

2.      ponovno zahtijeva uklanjanje mehanizma za rješavanje sporova iz konačnog teksta sporazuma;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

 

Pravna napomena