PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 119kWORD 50k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Europos Sąjungos ir Kanados prekybos susitarimo pripažinimo mišriu susitarimu


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos Sąjungos ir Kanados prekybos susitarimo pripažinimo mišriu susitarimu  
B8‑0433/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 206, 207 ir 218 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 27 d. Komisijos rekomendaciją Tarybai, kuria prašoma suteikti leidimą Komisijai pradėti derybas su Kanada dėl ekonominės integracijos susitarimo,

–       atsižvelgdamas į susitarimo, kuris sudarytas 2014 m. rugsėjo 26 d. Otavoje vykusio dvišalio aukščiausiojo lygio susitikimo metu, tekstą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi sudarytu susitarimu numatytas plataus masto prekybinių Europos Sąjungos valstybių ir Kanados santykių reguliavimo panaikinimas;

B.     kadangi susitarime numatytas investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo mechanizmas ir susitarimas apima nuostatas, kurios yra suverenių valstybių kompetencija, visų pirma nuostatas kultūros, aplinkos ir visuomenės sveikatos srityse;

C.     kadangi dėl to tai tikrai yra mišrus susitarimas, kuris turi būti pateiktas ratifikuoti nacionaliniams parlamentams;

D.     kadangi ES ir Pietų Korėjos susitarimas laikomas mišriu susitarimu;

1.      prašo Komisijos oficialiai patvirtinti, kad sudarytas Europos Sąjungos ir Kanados susitarimas yra mišrus;

2.      pakartoja prašymą iš sudaryto susitarimo pašalinti ginčų sprendimo mechanizmą;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

 

Teisinis pranešimas