PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 115kWORD 50k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la recunoașterea caracterului mixt al acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Canada


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la recunoașterea caracterului mixt al acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Canada  
B8-0433/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolele 206, 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere recomandarea Comisiei din 27 aprilie 2009 adresată Consiliului de autorizare a Comisiei pentru a deschide negocieri în vederea unui acord de integrare economică cu Canada,

–       având în vedere textul acordului finalizat în cadrul summitului bilateral de la Ottawa din 26 septembrie 2014,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, pe baza acordului finalizat, se efectuează o amplă dereglementare comercială între statele Uniunii Europene și Canada;

B.     întrucât acordul conține un mecanism de soluționare a litigiilor între investitori și state, precum și dispoziții care intră în sfera de competență a statelor suverane, în special în domeniul culturii, al mediului și al sănătății publice;

C.     întrucât, prin urmare, este vorba despre un acord mixt care trebuie prezentat parlamentelor naționale în vederea ratificării;

D.     întrucât acordul dintre UE și Coreea de Sud este considerat un acord mixt,

1.      solicită Comisiei să garanteze în mod oficial caracterul mixt al acordului încheiat între Uniunea Europeană și Canada;

2.      reiterează solicitarea de a elimina mecanismul de soluționare a litigiilor din acordul finalizat;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și statelor membre.

Notă juridică