PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 113kWORD 50k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o priznavanju mešane narave trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o priznavanju mešane narave trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado  
B8-0433/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju členov 206, 207 in 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju priporočila Komisije Svetu z dne 27. aprila 2009 za pooblastitev Komisije, da začne pogajanja za sporazum o gospodarskem povezovanju s Kanado,

–       ob upoštevanju dokončnega besedila sporazuma na dvostranskem vrhu v Ottawi 26. septembra 2014,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker dokončni sporazum uvaja obširno trgovinsko deregulacijo med državami Evropske unije in Kanado;

B.     ker sporazum vsebuje mehanizem za reševanje sporov med investitorji in državami ter določbe, ki spadajo v pristojnost suverenih držav, zlasti na področju kulture, okolja in javnega zdravja;

C.     ker je torej sporazum mešane narave in bi ga bilo treba predložiti v ratifikacijo nacionalnim parlamentom;

D.     ker velja sporazum med EU in Južno Korejo za mešani sporazum;

1.      zahteva, naj Komisija formalno jamči za mešano naravo trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado;

2.      ponavlja zahtevo, da se mehanizem za reševanje sporov izvzame iz dokončnega sporazuma;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

 

Pravno obvestilo