FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 98kWORD 45k
29.4.2015
PE555.209v01-00
 
B8-0434/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om effekterna av Europeiska centralbankens politik med kvantitativa lättnader


Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois, Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om effekterna av Europeiska centralbankens politik med kvantitativa lättnader  
B8-0434/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europeiska centralbankens politik med kvantitativa lättnader infördes för sent och i en situation med redan låga räntestatser.

B.     Genom detta initiativ minskar man på ett överdrivet sätt riskpremierna för de finansiella tillgångarna.

C.     I händelse av en chock kommer standardiseringen av räntesatserna och riskpremierna att leda till betydande kapitalförluster för investerarna.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en studie för att analysera alla riskscenarier i samband med denna monetära politik.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande