FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 110kWORD 43k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om afskaffelse af direktivet om "udstationerede arbejdstagere”


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om afskaffelse af direktivet om "udstationerede arbejdstagere”  
B8‑0436/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til direktiv 96/71/EF,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/ EU af 15. maj 2014 om gennemførelse af direktiv 96/71/ EF og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at direktivet skaber konkurrence mellem oprindelseslandenes og værtslandets arbejdstagere uden at organisere fair konkurrencevilkår,

B.     der henviser til, at dette direktiv er ufuldkomment og, at der bliver svindlet med det, hvilket truer vores sociale model og vores socialregnskaber;

C.     der henviser til, at lønomkostningerne af en times arbejde er 34,6 EUR i Frankrig, 6,5 EUR i Litauen og 3,8 EUR i Bulgarien i henhold til Eurostats data, der blev tilgængelige den 31. marts 2015;

D.     der henviser til, at en litauisk arbejdsgiver, der beskæftiger 27 personer, vil betale 175,50 EUR i timen ved gennemsnitlige lønomkostninger, mens en fransk arbejdsgiver for de samme penge kan ansætte fem personer i henhold til de ovennævnte tal;

E.     der henviser til, at denne lønforskel fremmer "lovlig social dumping;

1.      kræver fuldstændig afskaffelse af direktivet om "udstationerede arbejdstagere”;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse