PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 107kWORD 46k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin kumoamisesta


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin kumoamisesta  
B8-0436/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon direktiivin 96/71/EY,

–       ottaa huomioon 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/67/EU direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     katsoo, että direktiivi asettaa kilpailutilanteeseen lähtömaan työntekijät ja vastaanottavan maan työntekijät ilman että luodaan oikeudenmukaisia kilpailuehtoja;

B.     katsoo, että direktiivi on puutteellinen ja siihen liittyy paljon petoksia, jotka vaarantavat eurooppalaisen yhteiskuntamallin ja sosiaalitilinpidon;

C.     ottaa huomioon, että Eurostatin 31. maaliskuuta 2015 julkaisemien tietojen mukaan työtunnin palkkakustannukset ovat Ranskassa 34,6 euroa, Liettuassa 6,5 euroa ja Bulgariassa 3,8 euroa;

D.     toteaa, että edellä mainittujen lukujen perusteella liettualainen työnantaja, joka palkkaa 27 henkilöä, maksaa palkkakustannuksia keskimäärin 175,50 euroa tunnilta, kun taas ranskalainen työnantaja voi palkata samalla summalla viisi henkilöä;

E.     katsoo, että tällainen palkkaero suosii laillista sosiaalista polkumyyntiä;

1.      vaatii kumoamaan kokonaan lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus