PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 115kWORD 49k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o ukidanju Direktive o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o ukidanju Direktive o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga  
B8-0436/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Direktivu 96/71/EZ,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da Direktiva stavlja u konkurentski položaj radnike iz države podrijetla i radnike iz zemlje domaćina bez uspostavljanja ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja;

B.     budući da je ova Direktiva nepotpuna i da dovodi do brojnih prijevara koje ugrožavaju naš socijalni model i naša trgovačka društva;

C.     budući da prema podatcima Eurostata objavljenim 31. ožujka 2015., cijena rada po satu u Francuskoj iznosi 34,6 EUR, u Litvi 6,5 EUR, a u Bugarskoj 3,8 EUR;

D.     budući da bi, prema navedenim iznosima, jedan litavski poslodavac koji zapošljava 27 osoba platio 175,50 EUR po satu po prosječnoj cijeni rada, dok bi jedan francuski poslodavac, s istim iznosom, mogao zaposliti 5 osoba;

E.     budući da ova razlika u plaćama potiče „legalni socijalni damping”;

1.      traži ukidanje Direktive o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s imenima potpisnika, proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

Pravna napomena