PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 118kWORD 50k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl vadinamosios komandiruotų darbuotojų direktyvos panaikinimo


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl vadinamosios komandiruotų darbuotojų direktyvos panaikinimo  
B8‑0436/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Direktyvą 96/71/EB,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi pagal šią direktyvą sudaromos sąlygos kilmės šalies ir priimančiosios šalies darbuotojų konkurencijai, tačiau neužtikrinamos vienodos konkurencijos sąlygos;

B.     kadangi ši direktyva nėra tobula ir ne kartą buvo pažeista, dėl ko iškyla pavojus mūsų socialiniam modeliui ir socialinės apsaugos sistemai;

C.     kadangi, 2015 m. kovo 31 d. Eurostato duomenimis, vienos valandos darbo užmokestis Prancūzijoje siekia 34,6 EUR, Lietuvoje – 6,5 EUR, o Bulgarijoje – 3,8 EUR;

D.     kadangi, remiantis pirmiau minėtais skaičiais, Lietuvos darbdavys, įdarbinęs 27 asmenis, vidutiniškai mokės 175,50 EUR už valandą, o Prancūzijos darbdavys už tokią pačią sumą galės įdarbinti tik 5 asmenis;

E.     kadangi dėl šio darbo užmokesčio skirtumo susidaro sąlygos „teisėtam socialiniam dempingui“;

1.      ragina paprasčiausiai panaikinti vadinamąją komandiruotų darbuotojų direktyvą;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

Teisinis pranešimas