PROJEKT REZOLUCJI
PDF 118kWORD 48k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie uchylenia dyrektywy o pracownikach delegowanych


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylenia dyrektywy o pracownikach delegowanych  
B8-0436/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając dyrektywę 96/71/WE,

–       uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE i zmieniającą rozporządzenie (UE) nr 1024/2012,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że przedmiotowa dyrektywa stwarza konkurencję między pracownikami z krajów pochodzenia a pracownikami z krajów przyjmujących, nie zapewniając równych warunków konkurencji;

B.     mając na uwadze, że dyrektywa ta jest niedoskonała i stanowi przedmiot licznych nadużyć, które zagrażają naszemu modelowi socjalnemu i naszym rachunkom ochrony socjalnej;

C.     mając na uwadze, że według danych Eurostatu dostępnych w dniu 31 marca 2015 r. koszt pracy w przypadku jednej godziny pracy wynosi 34,6 EUR we Francji, 6,5 EUR na Litwie i 3,8 EUR w Bułgarii;

D.     mając na uwadze, że według wyżej przytoczonych danych przy średnim koszcie pracy pracodawca litewski zatrudniający 27 osób zapłaci 175,70 EUR za godzinę, natomiast pracodawca francuski może za tę kwotę zatrudnić 5 osób;

E.     mając na uwadze, że ta różnica w koszcie pracy sprzyja „legalnemu dumpingowi socjalnemu”;

1.      domaga się bezwarunkowego uchylenia dyrektywy o pracownikach delegowanych;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

Informacja prawna