PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 114kWORD 49k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la abrogarea directivei privind „lucrătorii detașați”


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la abrogarea directivei privind „lucrătorii detașați”  
B8-0436/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Directiva 96/71/CE,

–       având în vedere Directiva 2014/67/UE a Parlamentului și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării Directivei 96/71/CE și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât directiva creează concurență între lucrătorii din țara de origine și lucrătorii din țara de primire, fără a organiza condiții echitabile de concurență;

B.     întrucât această directivă este imperfectă și face obiectul a numeroase fraude, care pun în pericol modelul nostru social și conturile sociale;

C.     întrucât costul salarial al unei ore de muncă este de 34,6 EUR în Franța, 6,5 EUR în Lituania și 3,8 EUR în Bulgaria, conform datelor Eurostat disponibile la 31 martie 2015;

D.     întrucât, conform datelor citate mai sus, un angajator lituanian care angajează 27 de persoane va plăti 175,50 EUR pe oră la un cost salarial mediu, în timp ce un angajator francez va putea angaja, pentru aceeași sumă, 5 persoane;

E.     întrucât această diferență salarială favorizează un „dumping social legal”,

1.      solicită abrogarea directivei privind „lucrătorii detașați”;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, însoțită de numele semnatarilor, Comisiei, Consiliului și statelor membre.

Notă juridică