NÁVRH UZNESENIA
PDF 117kWORD 45k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zrušení smernice o vysielaní pracovníkov


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zrušení smernice o vysielaní pracovníkov  
B8‑0436/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na smernicu 96/71/ES,

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže na základe smernice vzniká konkurenčné postavenie medzi pracovníkmi z krajiny pôvodu a pracovníkmi z hostiteľskej krajiny bez toho, aby sa v nej stanovovali rovnaké podmienky hospodárskej súťaže;

B.     keďže táto smernica je neúplná a je predmetom mnohých podvodov, ktoré ohrozujú náš sociálny model a naše finančné účtovné závierky;

C.     keďže podľa údajov Eurostatu z 31. marca 2015 mzdové náklady na hodinu práce dosahujú výšku 34,6 EUR vo Francúzsku, 6,5 EUR v Litve a 3,8 EUR v Bulharsku;

D.     keďže z uvedených číselných údajov vyplýva, že priemerné hodinové mzdové náklady litovského zamestnávateľa, ktorý zamestná 27 osôb, budú 175,50 EUR, zatiaľ čo francúzsky zamestnávateľ bude môcť za tú istú sumu prijať 5 osôb;

E.     keďže na základe týchto mzdových rozdielov sa podporuje tzv. legálny sociálny damping;

1.      žiada o úplné zrušenie smernice o vysielaní pracovníkov;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s menami podpísaných poslancov Komisii, Rade a členským štátom.

Právne oznámenie